Państwowy dług publiczny - Dług Skarbu Państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwowy dług publiczny - Dług Skarbu Państwa - strona 1

Fragment notatki:

Państwowy dług publiczny.   PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY to zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora. DŁUG SKARBU PAŃSTWA to normalne zadłużenie Skarbu Państwa. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 1.)    wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, 2.)    zaciągniętych kredytów i pożyczek, 3.)    przyjętych depozytów, 4.)    wymagalnych zobowiązań, a.)    jednostek budżetowych, b.)    wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów. Państwowy dług publiczny może mieć formę emitowanych przez państwo papierów wartościowych, pożyczki bądź kredytu bankowego. Jak obliczmy kwotę państwowego długu publicznego ? Łączną kwotę państwowego długu publicznego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu państwowego długu publicznego to suma wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych oraz wartość nominalna zaciągniętych pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań, to jest kwota świadczenia głównego, należna do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania. Zobowiązania mogą być indeksowane oznacza to wzrost ich wartości nominalnej w relacji do zmieniającej się wartości określonego dobra, będącego podstawą indeksacji. Ustawa o finansach publicznych wprowadza prawne ograniczenie wysokości państwowego długu publicznego. Dług ten nie może przekroczyć 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Minister Finansów ustala strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz państwowym długiem publicznym. Minister Finansów opracowuje trzyletnią strategię oddziaływania na dług sektora finansów publicznych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz