Pamięć - prezentacja (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pamięć - prezentacja (sem. I) - strona 1 Pamięć - prezentacja (sem. I) - strona 2 Pamięć - prezentacja (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

,Psychologia ogólna, prezentacja -PAMIĘĆ
PREZENTACJA TEMAT: „PAMIĘĆ JAKO SYSTEM PRZETWARZANIA INFORMACJI”.
CO TO JEST PAMIĘĆ ?
1. Pamięć jest to zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń czy informacji. Pamięć posiadają ludzie, niektóre zwierzęta oraz komputery. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
2. Pamięć , jeden z podstawowych procesów psychicznych, dzięki któremu osobnik gromadzi informacje i zdobywa doświadczenie, co wpływa na jego aktualne zachowania. Do podstawowych funkcji pamięci należą: zapamiętywanie, przechowywanie i odpamiętywanie (przypominanie). Zapamiętywanie polega na wytworzeniu w wyższych ośrodkach nerwowych śladu pamięciowego i kojarzeniu nowych informacji z wytworzonymi wcześniej śladami pamięciowymi. Przechowywanie to utrzymywanie się w układzie nerwowym zapamiętanego materiału. Odpamiętywanie polega na aktywizowaniu śladów pamięciowych i przybierać może formę przypomnienia, rozpoznania lub reprodukcji. Ze względu na czas pamiętania, wyróżnia się: 1) pamięć bezpośrednią (krótkotrwałą) - pamiętanie bodźców bezpośrednio po ich zadziałaniu. 2) pamięć długotrwałą - pamiętanie bodźców, przedmiotów, czynności przez długi a czasem nieograniczony okres czasu. W zależności od sposobu zapamiętywania wyróżnia się: 1) pamięć logiczną - zapamiętywanie materiału w formie myślowych struktur uwzględniających związki zachodzące między jego elementami; 2) pamięć mechaniczną polegającą na wiernym zapamiętaniu a następnie odtworzeniu danego materiału bez wnikania w jego sens. U różnych osobników występować może zdolność do łatwego zapamiętywania określonego rodzaju bodźców i mamy wówczas do czynienia z różnymi typami pamięci. Najczęściej wyróżnia się typy: wzrokowy, słuchowy i ruchowy. Cechy pamięci różniące osobników to: 1) trwałość - wiąże się z przechowywaniem zapamiętanego materiału i mierzona jest czasem, w którym się przechowuje; 2) szybkość - mierzona jest czasem lub liczbą powtórzeń potrzebnych do przyswojenia sobie materiału; 3) wierność (dokładność) - mierzona zgodnością odpamiętanego materiału z wcześniej zapamiętanym; 4) gotowość - łatwość przypominania sobie materiału wyrażana czasem potrzebnym danej jednostce na przypomnienie; 5) pojemność (zakres) określa ilość i różnorodność materiału, który może być zapamiętany.

(…)

… pamięci przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami.
Przykłady informacji zgromadzonych w pamięci epizodycznej.
Pamiętam jak wyglądały moje 18 urodziny.
Pamiętam co robiłem wczoraj o godzinie 16.
Pamiętam mój pierwszy pocałunek.
Pamięć autobiograficzna - pamięć odnosząca się do własnej przeszłości. Ma ona charakter deklaratywny, co oznacza że wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w postaci konkretnych lub abstrakcyjnych informacji angażujacych język (kiedy opowiadam o tym, co mnie spotkało wczoraj w szkole właśnie wtedy korzystam z mojej pamięci autobiograficznej).
Cechy:
zdarzenia uporządkowane są sekwencyjnie
sekwencje te mają pewien sens dla jednostki
zdarzenia są datowane
zdarzenia się do JA więc proces pamiętania jest dłuższy
Pamięć semantyczna - rodzaj pamięci służący do łączenia w grupy informacji o podobnym charakterze. Przypuszczalnie powstała na drodze ewolucji pamięć semantyczna - skojarzeniowa. Działa ona prawdopodobnie w ten sposób, że w mózgu tworzone są zbiory informacji o podobnym charakterze, opatrzone pewnymi etykietami. W zamierzchłych czasach etykiety te niekoniecznie były wyrazami, lecz wraz z upowszechnieniem się języka mówionego słowa…
… o naszych dotychczasowych osiągnięciach, poprawiamy sobie w ten sposób naszą samoocenę i mamy większą chęć do życia. Tendencja do utrzymywania w sobie takiego stanu jest jak najbardziej naturalna.
Odtworzenie polega na wydobyciu przechowywanych informacji. Zmagazynowana wiedza pamięci długotrwałej przywołana jest do pamięci krótkotrwałej, która ma ograniczona pojemność, dlatego nieprzywołane informacje pozostają dalej…
… nowe miejsca. Osoby zamykające się w swoim świecie, odsuwające się od innych, chodzące utartymi ścieżkami, unikające nowych wrażeń, mają coraz gorszą pamięć i coraz gorsze samopoczucie psychiczne. Warto wiedzieć, że na polepszenie pamięci wpływa także gimnastykowanie... ciała.
Prawa i lewa półkula
Przez wiele lat uważano, że za proces uczenia się odpowiada lewa półkula mózgu, zwana logiczną. W latach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz