oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych - omówienie - strona 1 oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych - omówienie - strona 2 oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Oznaczenia umowne
stosowane na rysunkach wykonywanych w skali 1: 200 lub mniejszej, stanowiących
część architektonicznych projektów koncepcyjnych.
SłuŜą do zasygnalizowania, Ŝe obiekt budowlany składa się z kilku podstawowych
części, gdzie one są i jaka jest ich funkcja oraz wzajemne powiązania.
Oznaczania uproszczone
stosowane do rysunków kreślonych w skali od 1:50 do 1:200 wchodzących w skład
projektów architektoniczno-budowlanych lub wykonawczych.
Stanowią przedstawienie poszczególnych elementów obiektu budowlanego
z zachowaniem jedynie najwaŜniejszych cech identyfikacyjnych, funkcjonalnych
i ich usytuowania w obiekcie.
Oznaczenia dokładne
słuŜą do odwzorowania przedstawianego obiektu z uwzględnieniem zróŜnicowania
jego kształtu i wielkości moŜliwych do identyfikacji przy załoŜonej dokładności
pomiarów.
Mogą być stosowane na rysunkach o skali większej niŜ 1: 50, tj. na rysunkach
szczegółów.
Powinny odzwierciedlać rzeczywisty wygląd obiektu.
Oznaczenia umowne
Oznaczania uproszczone
Oznaczenia umowne
Oznaczania uproszczone
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz