Oznaczanie zawartości azotu metodą Kofranyi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4816
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie zawartości azotu metodą Kofranyi - strona 1 Oznaczanie zawartości azotu metodą Kofranyi - strona 2

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 17 Oznaczanie zawartości azotu ogólnego metodą Kofranyi Masa naważki mleka I  – 10,015 g Masa naważki mleka II  – 10,086 g Masa naważki mleka III  – 10,058 g Średnia naważka mleka wynosi –  10,053 g Miareczkowanie I  ilość zużytego 0,1252M NaOH = 15,6 cm3 Miareczkowanie II  ilość zużytego 0,1252M NaOH = 15,5 cm3 Miareczkowanie III  ilość zużytego 0,1252M NaOH = 15,1 cm3 Średnia ilość zużytego do miareczkowania 0,1252M NaOH =  15,4 cm3 Cm NaOH = 0,1252 M MN = 14 g/mol VHCl = 25 cm3  VNaOH = 15,4 cm3 Oznaczanie zawartości azotu w mleku wykonuje się w aparacie Parnasa-Wagnera. S  - lejek z kranem;  C  - kolba destylacyjna;  A  - kolba destylacyjna (wytwornica pary);  P  -  kolba stożkowa;  D  - chłodnica;  B  - odprowadzenie próbki do kanału po zakończeniu  destylacji amoniaku. Metoda Kofranyi ma tę zaletę, że oznaczanie białka sprowadza się tylko do ogrzewania  badanego produktu z zasada sodową i destylacji amoniaku, bez uprzedniego mineralizowania  próbki jak w metodzie Kjeldahla. Oznaczanie zabiera, więc mniej czasu i jest wykonywane w  zestawie destylacyjnym Parnasa-Wagnera i nadaje się do masowych analiz w  zautomatyzowanej aparaturze.  Oznaczanie białka tą metodą jest oparte na fakcie, że substancja białkowa ogrzewana w  środowisku zasadowym w obecności np. ługu sodowego, wydziela określoną ilość azotu w  postaci amoniaku, który może być oddestylowany i związany z kwasem, podobnie jak w  metodzie Kjeldahla. W określonych warunkach z ilości wydzielonego amoniaku można, więc  oznaczyć zawartość białka w badanym produkcie. Amoniak powstaje przeważnie z glutaminy  i asparaginy, wskutek hydrolitycznego odszczepienia, pewna część pochodzi też z pełnego  rozkładu niektórych aminokwasów, które ulegają rozkładowi podczas gotowania substancji w  środowisku zasadowym. Reakcje te przebiegają równolegle, lecz z różną szybkością, zatem  ilość wydzielonego amoniaku zależy od czasu ogrzewania. Obliczenia: NaOH + HCl    NaCl + H2O 1mol NaOH = 1mol HCl 0,1252 mol  –  1000 cm3 X  –  15,4 cm3  X = 1,928 *10    -3   mol    0,1 mol - 1000 cm3 1,928 *10-3 mol - X X = 19,28 cm    3  n = Cm * VHCl – Cm * VNaOH  n = 0,1 mol * 0,025 dm3 – 0,1 mol * 0,01928 dm3 = 5,72 *10    -4     mol/dm    3  1 mol - 14 g 5,72 *10-4 mol - X X = 8,008 *10    -3   g     8,008 *10-3 g - 10.053 g X  - 100 g X = 0,0796 g == 0,0796 % Zawartość azotu w mojej próbce wynosi  0,0796% Obliczoną ilość azotu przeliczyłem następnie na białko, mnożąc przez współczynnik  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz