Oznaczanie materiałów klauzulami tajności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie materiałów klauzulami tajności - strona 1 Oznaczanie materiałów klauzulami tajności - strona 2 Oznaczanie materiałów klauzulami tajności - strona 3

Fragment notatki:

Oznaczanie materiałów klauzulami tajności.
Oprócz obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na etapie opracowywania materiałów niejawnych, ważnym zadaniem w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej jest właściwe oznaczanie materiałów, w tym klauzulami tajności. Stosowne przepisy formułują w tym względzie bardzo szczegółowe wymagania. Nadanie klauzuli tajności oznacza, że dana informacja należy do kategorii chronionych i nie może być udostępniona osobom nieuprawnionym. O tym, jakiego rodzaju klauzule należy umieścić na danym dokumencie lub innym materiale zawierającym informacje niejawne, decyduje treść oraz skutek, jaki może spowodować jej bezprawne ujawnienie. Niezależnie od rodzaju klauzuli tajności, ważny jest także sposób jej umieszczenia na materiałach.
Sposób oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju.
Uwzględniając to kryterium można wyróżnić następujące rodzaje materiałów: (powtórzenie)
pisma ( notatki służbowe, plany, raporty, sprawozdania, analizy, meldunki informacyjne itp.)
pisma korespondencyjne,
dokumenty trwale oprawione (rejestry, książki, skrypty, broszury, reprodukcje, materiały dydaktyczne i inne zbiory dokumentów),
kopie, a także odpisy, wypisy, wyciągi, tłumaczenia,
materiały inne niż pismo (np. procesor komputerowy czy nowy gaźnik samochodu).
Materiały zawierające informacje niejawne utrwalone na piśmie oznacza się w następujący sposób :
a) na pierwszej stronie dokumentu umieszcza się :
w lewym górnym rogu nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej
(wytwórcy pisma),
w prawym górnym rogu, od góry w kolejności pionowej :
- nazwę miejscowości i datę podpisania pisma,
- klauzulę tajności,
- numer egzemplarza pisma, w lewym dolnym rogu numer, pod jakim pismo zostało zarejestrowane w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, np.DEWD-00-4/06 lub
DEWD-0-4/06, DEWD-Pf-4/06 lub DEWD-Z-4/06 w prawym dolnym rogu klauzulę tajności oraz numer strony łamany przez liczbę stron całego pisma, np. POUFNE
2/6
Dodatkowo na pierwszej stronie pisma zawierającego informacje niejawne, pod numerem egzemplarza, można zamieścić dyspozycję dla adresata o następującej treści :
- „udzielanie informacji tylko za pisemną zgodą nadawcy”,
- „ kopiowanie tylko za pisemną zgodą nadawcy”

(…)

…” i odcisk tuszowej pieczęci urzędowej z nazwą jednostki lub komórki organizacyjnej, w której sporządzono kopię, odpis, wypis, wyciąg lub tłumaczenie. Zgodność z oryginałem kopii, odpisu, wypisu lub wyciągu potwierdza podpisem kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej albo inna osoba przez niego upoważniona. W przypadku tłumaczenia potwierdza to osoba dokonująca tłumaczenia.
Na dokumencie…
… (wyciąg) od … do … tylko za pisemną zgodą nadawcy”.
Jeżeli został określony krótszy niż wskazany w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych okres ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową umieszczamy napis o treści: „ podlega ochronie do …”.
na kolejnych stronach pisma umieszcza się :
w prawym górnym rogu w kolejności pionowej :
- klauzulę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz