Oznaczanie aktywności katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3843
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Oznaczanie aktywności katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej - omówienie - strona 1  Oznaczanie aktywności katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej - omówienie - strona 2  Oznaczanie aktywności katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Oznaczanie aktywności katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej
Zasada oznaczenia aktywności katalazy:
Pomiar aktywności katalazy opiera się na pomiarze szybkości rozkładu substartu- natlenku wodoru:
H2O2 H2O + O2 Act CAT = ΔA240/0,0145
gdzie:
ACAT - aktywność enzymu
ΔA240 - szybkość spadku absorbancji w próbie badanej (jedn. abs./min.)
0,0145 - µmolowy współczynnik absorpcji dla nadtlenku wodoru
Zasada oznaczenia aktywności dysmutazy ponadtlenkowej:
Pomiar aktywności dysmutazy ponadtlenkowej opiera się o reakcję utleniania adrenaliny do adrenochromu w środowisku alkalicznym, gdzie produktem pośrednim jest anionorodnik ponadtlenkowy. Szybkość hamowania utleniania adrenaliny jest miarą aktywności SOD, która eliminuje anionorodnik ze środowiska reakcji. Stopień hamowania mierzony jest szybkością zmian absorbancji przy długości fali 420 nm.
2O2- + 2H+ H2O2 + O2 Enzymatyczne mechanizmy antyoksydacyjne:
Dysmutazy ponadtlenkowe (SOD)
Katalazy (CAT)
Ceruloplazminy (CP) Reduktaza glutationowa (GR) Peroksydaza glutationowa (GPx) a) SODM Rodzina dysmutaz ponadtlenkowych jest składnikiem zarówno komórkowego jak i pozakomórkowego systemu antyoksydacyjnego. Enzymy należące do tej grupy to metaloenzymy. Enzymy te katalizują reakcję przekształcenia anionorodnika ponadtlenkowego do nadtlenku wodoru i tlenu cząsteczkowego w dwuetapowej reakcji. SOD-Men+ + O2- SOD-Me (n-1) + O2 Redukcja jonu metalu z jednoczesnym uwolnieniem cząsteczki tlenu. SOD-Me(n-1)+ + O2- + 2H+ SOD-Men+ + H2O2 Utlenienie jonu metalu przy udziale anionorodnika ponadtlenkowego i wodoru z jednoczesnym wytworzeniem nadtlenku wodoru. b) CAT Enzym katalaza uczestniczy w enzymatycznej obronie organizmu przed wolnymi rodnikami. Katalizuje reakcję redukcji nadtlenku wodoru, prowadzącą do powstania tlenu cząsteczkowego i wody. H2O2 + Fe(III)-CAT 2 H2O +O+ Fe(V)-CAT Redukcja nadtlenku wodoru do H2O, uczestniczy jon żelaza Fe(III) ukł hemowego, w wyniku reakcji powstaje Fe(V)-CAT. H2O2 + O-Fe(V)-CAT Fe(III)- CAT + H2O + O2 Reakcja utlenienia z udziałem Fe(V)-CAT kolejnej cząsteczki nadtlenku wodoru, w wyniku której powstaje O2 i H2O. Katalaza organizmów eukariotycznych jest homotetramerem. W każdej podjednostce jest osadzony układ hemowy z położonym centralnie atomem żelaza, związanym w miejscu aktywnym 5 wiązaniami koordynacyjnymi. Głównym miejscem występowaniem enzymu CAT są: peroksysomy, mitochondria, retikulum endoplazma tyczne, komórki wątroby, szpiku. c) GPx Glutation w postaci utlenionej (peroksydaza glutationowa), uczestniczy w pierwszej i drugiej linii obrony przed wolnymi rodnikami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz