Otwieranie lub zacieśnianie pól pożarowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otwieranie lub zacieśnianie pól pożarowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Otwieranie lub zacieśnianie pól pożarowych. Otwarcie pola pożarowego może nastąpić tylko wówczas, ogień jest dostatecznie stłumiony, a temp. Ogniska na tyle obniżona, że nie zachodzi obawa ponownego jego rozpalenia przed ostatecznym zlikwidowaniem pożaru. Praktyka wykazuje że lepiej jest opóźnić czas otwarcia pola pożarowego niż otworzyć je przedwcześnie i powtórnie zamykać. Otwieranie pól pożarowych należy do niebezpiecznych czynności górniczych niezależnie od tego, czy jest ono zlokalizowane w obszarze kopalni, w którym występuje zagrożenie metanowe, czy też w części kopalni, gdzie nie ma takiego zagrożenia. Znane są przypadki wybuchu gazów, które nastąpiły podczas otwierania pól pożarowych nawet w kopalniach niemetanowych. Niebezpieczeństwo wybuchów w czasie otwierania pól pożarowych w kopalniach metanowych jest nawet większe niż przy ich zamykaniu. Otwierając pole pożarowe należy liczyć się z możliwością szybkiego, ponownego jego zamknięcia i w związku z tym muszą być przygotowane wszystkie środki dla łatwego i szybkiego ponownego jego zamknięcia, jeśli zajdzie taka konieczność. 12.2.1 kryteria bezpiecznego otwierania pól pożarowych. Bezpieczne otwarcie pola pożarowego może nastąpić tylko wówczas, systematyczne badania stanu pożaru w otamowanej przestrzeni wykazują na wygaszenie pożaru, a temperatura masywu skalnego w ognisku pożaru i w jego sąsiedztwie jest niższa od 70˚C. Wtedy można bowiem uznać, że pole pożarowe jest wygaszone, a otamowaną przestrzeń stanowią niezaognione zroby. Dodatkowo w pokładach metanowych należy zapewnić niewybuchowy skład gazów w czasie otwierania pola pożarowego, np. podawanie metanu ze specjalnego rurociągu lub gazów obojętnych,
12.2.2 Sposoby otwierania lub zacieśniania pól pożarowych
W zależności od stopnia pewności ugaszania pożaru w otamowanej przestrzeni, niebezpieczenstwa wybuchu gazów pożarowych oraz stanu wyrobisk w polu pożarowych, stosowane są trzy zasadnicze sposoby wejścia do otamowanego pola: -zwykły sposób otwierania pól pożarowych, przy których dojście do ogniska i ostateczną likwidację pożaru przeprowadza się po uprzednim przewietrzaniu pola pożarowego, - otwieranie pól pożarowych bez ich uprzedniego przewietrzania, -otwieranie pól pożarowych przez specjalne wydrążone wyrobiska. Mamy następujące warianty sposoby otwierania pól pożarowych: 1. Bezpośrednie przewietrzanie pola pożarowego przez otwarcie najpierw tamy wydechowej, a następnie tamy wdechowej. Po przewietrzaniu można wejść do pola pożarowego,2. Wejście do pola pożarowego przez uprzednio zbudowane przed tamami pożarowymi śluzy wentyl. I zbadanie miejsca ogniska pożaru, przy niedopuszczeniu powietrza do pola pożarowego. 3. Otwieranie pola pożarowego częściami, tzn. wejścia pola przez śluzy zbudowane przed otwieranymi tamami pożarowymi, wykonanie tam tymczasowych wewnątrz pola pożarowego i przewietrzanie przestrzeni między śluzą wentyl. A tamami zbudowanymi wewnątrz pola.

(…)

… pożarowym są zawalone wskutek wypalenia się obudowy na skutek normalnego ciśnienia górotworu,
b) w pewnej partii pola pożarow. utworzył się zbiornik wody, c) w polu pożar. temp. i wilgotność względna gazów jest wysoka, d) zachodzi konieczność likwidacji lub zacieśnania czynnego pola pożrow., e) pole pożarow. powstało wskutek pożaru w pokładzie silnie metanowym.
5. Podsadzanie podsadzką hydrauliczną, pulpą…
… wentyl., - nachylenie wyrobisk w polu pożarowym, - możliwość odprowadz. gazów pożarowych, - gromadzenie się wody w polu pożar., - metanowość pokładu, - temp. i wilgotność względna gazów w polu pożarowym.
12.2.4 Wybór sposobu otwierania lub zacieśniania pola pożarowego
1. Bezpośrednie przewietrzanie pola pożarowego przez otwarcie tam pożarowych można stosować, gdy:
a) pole pożarowe powstało wskutek…
… i przewietrzanie przestrzeni między śluzą wentyl. A tamami zbudowanymi wewnątrz pola. 4. Otwieranie pola pożar. Przez drążenie nowych wyrobisk. Sposób ten polega na tym, że w pobliżu chodników, które mają być przebudowane przez podsadzanie albo otamowanie, drąży się nowe chodniki, z których w niedużych odstępach od siebie prowadzi się przecinki do chodników starych. 5. Podsadzanie podsadzką hydrauliczną, pulpą…
… jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy temp. calizny nie przekracza 50oC, a jeśli temp. jest od 50oC lecz nie przekracza 100oC należy stosować środki strzałowe termoodporne, c) w razie wykonania przebicia do pola pożarow. w odległości 10 m. od wyrobisku w polu pożarow. należy wykonać przewierty dł. około 3m. przed każdym odwiercenim przodku w celu wykonania robót strzelniczych; przewierty powinny być zakładane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz