Wybuchy w czasie pożarów podziemnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybuchy w czasie pożarów podziemnych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

WYBUCHY W CZASIE POŻARÓW PODZIEMNYCH.
Wybuch gazów pożarowych jest możliwy tylko w pewnych określonych warunkach . Musi mianowicie w danym miejscu istnieć źródło wys. temper. , odpowiednie stężenie gazów palnych oraz dostateczna ilość tlenu. Źródłem wys. temper. Jest sam pożar. W ognisku pożaru mogą tworzyć się gazy palne , które jednak przy prawidłowym przewietrzaniu podczas akcji pożarowej zostają odprowadzone do szybu wydechowego. Od intensywności palenia się i ilości powietrza doprowadzanego do ogniska pożaru zależy ilość tlenu w gazach pożarowych , duże stężenie gdy proces spalania jest b. intensywny, natomiast ilość powietrza doprowadzanego do ogniska pożaru jest niedostateczna do całkowitego spalenia. Stężenie tlenu jest małe , aby mógł zaistnieć ich wybuch. 7.6.1.Wybuchy w czasie aktywnego gaszenia pożarów.
W czasie gaszenia pożaru wybuch w pierwotnym ognisku pożaru może nastąpić wtedy , gdy gazy pożarowe o dużym stężeniu gazów palnych po wypłynięciu z ogniska pożaru , wskutek zaburzeń normalnych kierunków przepływu powietrza, zostaną wzbogacone w tlen i skierowane do tego ogniska pożaru. Niebezpieczeństwo wybuchu wzrasta , jeśli do gazów pożarowych dopływa powietrze o dużym stężeniu metanu wypływającego ze złoża.
Wybuch w ognisku wtórnym - wtedy gdy gazy pożarowe po wypłynięciu z pierwotnego ogniska pożaru zmieszają się z powietrzem i zetkną się z ogniskiem wtórnym.
Do wybuchu gazów dochodzi gdy,
w sąsiedztwie ogniska pożaru znajdują się :
-zroby
-w stropie są dzwony i wyrwy .
W celu uniknięcia wybuchu gazów pożarowych podczas aktywnego gaszenia pożaru trzeba przestrzegać następujących zasad:
1.Wyznaczyć strefę zagrożenia gazowego części kopalni , której jest możliwe zadymienie . Musi tutaj obowiązywać: -stosow. św. zamkniętego
- zakaz palenia tytoniu - wył. spod napięcia urządzeń elektr. -stosowanie zapór pyłowych i stref opylania.
2. Uniemożliwić powstanie lokalnych nagromadzeń gazów o dużym stężeniu skł. palnych w miejscach takich jak dzwony i wyrwy w stropie , miejsca między tamami śluzowymi.
Zwiększenie intensywności lokalnego przewietrzania tych miejsc przez zastosowanie dysz lub tam płóciennych.
3.Nie wolno dopuścić do zaburzeń w rozpływie powietrza w kopalni.
4. Nie wolno dopuścić do powstania ognisk wtórnych pożaru.
5.stała kontrola skł. chemicznego gazów pożarowych .
7.6.2.Wybuchy w czasie budowania tam pożarowych
Wybuchy podczas budowania tam pożarowych występują najczęściej z przyczyn:
- cofania się prądu głównego - wskutek odwracania się prądów w otamowanej przestrzeni

(…)

… zmianami warunków pracy wenty-latorów kopalnianych
W celu zachowania prostych kierunków prądów powietrza w sieci wentylacyjnej , wypadkowa depresja lnz w zewnętrznej części , w skład której wchodzi przede wszystkim spiętrzenie wentylatora gł. Przewietrzającego zaognioną część kopalni powinna być możliwie duża ( stosuje się w tym celu duże spiętrzenia wentylatorów ). Zwiększa się w tym celu liczbę obrotów wentylatora , co jest korzystne w profilaktyce zaburzeń kierunków prądów powietrznych w zaognionej kopalni. Jednak grozi wtedy niebezpieczeństwo rozdmuchania ognia , wzmożenie wydzielania metanu ze zrobów w kopalniach metanowych , a także może dojść do skłębienia pyłu węglowego przy dużych prędkościach powietrza , co może być przyczyną wybuchu. Rozdmuchania ognia można uniknąć , jeśli w pobliżu ogniska…
… wybuchowe tamy wydechowe . Skutecznym środkiem uniknięcia wybuchów podczas budowy tam pożarowych jest podawanie do tamowanego pola dużych ilości gazów obojętnych , w celu zmniejszenia stężenia składników palnych w gazach pożarowych.
7.6.3.Wybuchy po postawieniu tam pożarowych Wybuchy gazów pożarowych zdarzają się również po zbudowaniu i zamknięciu tam pożarowych . Czas tworzenia się roztworu wybuchowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz