Orientalizm jako konstrukt europejski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orientalizm jako konstrukt europejski - strona 1 Orientalizm jako konstrukt europejski - strona 2 Orientalizm jako konstrukt europejski - strona 3

Fragment notatki:

Orient jako konstrukt europejski, będący opozycja dla szeroko rozumianego Zachodu. (dla Ameryki orient to obszar Chin i Japonii). Orientalizm to szeroko rozumiana nauka o oriencie. Inną ogólną definicją tego terminu jest: orientalizm to sposób myślenia oparty na rozróżnieniu ontologicznym i epistemologicznym między wschodem a zachodem. Trzecia definicja jest bardziej precyzyjna: orientalizm to zbiór instytucji zajmujących się orientem (wypowiadającyh się o nim, nauczających o nim, zamieszkujących go, rządzących nim). Zdaniem Faucaulta Orient to rodzaj dyskursu.
Za twórców Orientu należy uznać Francję i Brytanię, które posiadały liczne kolonie na terenach Bliskiego Wschodu i Indii. Od XIX wieku rolę tę przejęła Ameryka kontynuując tradycję poprzedniczek.
Orient nie jest pojęciem obiektywnym- zostało ono stworzone przez ludzi Zachodu. Orient został „zorientalizowany”. Badając orient nie można pominąc kwestii kluczowej- układu sił. To dominacja Europy umożliwiła stworzenie pojęcia orientu zgodnego z zachodnimi stereotypami- Flaubert i egipska kurtyzana, tak powstał stereotyp kobiety wschodu. Błędem byłoby jednak zalożenie, że orient zbiór nie prawdziwych stereotypów. Orientalizm należy traktować jako sposób porządkowania wiedzy, który kształtował się przez wieki. Idea orientalizmu opiera się na zasadzie uprzywilejowanej pozycji Europy.
Said przywołuje podział Gramsciego na społeczeństwa polityczne (relacje narzucone odgórnie przez struktury władzy) oraz społeczeństwa cywilne (relacje są dobrowolne). Said rozróżnia wiedzę czystą od wiedzy politycznej- niektóre dziedziny wiedzy są polityczne w założeniu, można nawet powiedzieć ideologiczne. Niemniej jednak w trakcie jakichkolwiek nawet nie szczególnie związanych z polityką badań trudno odciąć się od własnych poglądów. Widać to również w pracach o Oriencie- w pierwszej kolejności jej twórcy byli Europejczykami czy Amerykanami a dopiero później poszczególnymi jednostkami.
ROZDZIAŁ 1
1910- wystąpienie Belfoura w Izbie Gmin- nie wartościować Orientu. Uzasadnieniem supremacji angielskiej jest dla niego wiedza i tu wartościowanie wychodzi na jaw- europejczycy są lepsi, gdyż tworzyli samorządy, a Orient zawsze opierał się na despotyzmie. Zwierzchnictwo Anglii w Egipcie jest więc dobrodziejstwem dla wszystkich. Z jakim poświęceniem wysyła administratorów do obcych krajów? Zdaniem Belfoura lord Cromer, współczesny brytyjski zwierzchnik Egiptu „stworzył” go- zapewnił mu dobrobyt tak finansowy, jak i moralny.
Cromer wydawał się nieco bardziej radykalny w swych sądach- zamiast „ludzie Orientu” używał terminu „rasa poddanych”. Ten burak nie dostrzegał nawet różnicy między hindusami a egipcjanami- rządzi się tak samo. Ale był przekonany, że jego wiedza dotycząca Orientu legitymizuje władzę jaką stanowił.


(…)

… zaproszeniem do sprawowania władzy Esej Gliddena- okresla wszystkich ludzi Orientu na podstawie czterech źródeł. Wbrew pozorom zapowiada się nieźle, ale i tak w końcu robi dzicz z krajów arabskich- od zarania dziejów ich ekonomia oparta była na zemście”
1312- sobór w Vienne, początek orientalizmu - powstają pierwsze katedry.
Orientalizm jako naukę cechuje ogromny obszar zainteresowań- w końcu Orient…
… logicznie, tak jak Europejczyk i ma wiele innych strasznych cech (np. nie potrafi chodzić po drogach i chodnikach, jest kłamliwy itp.)- wiedza (ksiązki do których sięga) utwierdzają go w tym przekonaniu.
Ludzie Orientu to materiał, którym zarządza
Władza jako machina, której macki sięgają z centrum na wschód, i która zdobyty tam materiał ludzki, dobra materialne czy wiedzę, przetwarza w coraz większą…
… jest taka a nie inna poprzez wspomnienia jakie ewokuje
Kreacjonizm ten sięga już czasów antycznych (Iliada Homera i Odyseja Eurypidesa)- Europa jest silna i zrozumiała, a Azja pokonana i odległa.
Największym problem dla Europejczyków był kolonie islamskie- reszta się generalnie nie buntowała. Cień „półksiężyca” od dawna wisiał nad Europą. Dlatego tez Orient przede wszystkim kojarzy się z bliskim Wschodem- świat arabski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz