Organizacja prac przeładunkowych w portach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja prac przeładunkowych w portach - strona 1 Organizacja prac przeładunkowych w portach - strona 2 Organizacja prac przeładunkowych w portach - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA PRAC PRZEŁADUNKOWYCH W PORTACH                Prace   przeładunkowe   były   organizowane   i   dozorowane   przez   załadowcę   lub   jego  przedstawiciela   oraz   przez   załogę   naszego   statku..   Robotnicy   portowi   tzw.   stevedorzy   byli  wykonawcami załadunku lub wyładunku wynajmowanymi przez jedną ze stron.            Obowiązkiem załadowcy jest dostarczenie ładunku na statek, dopełnienie formalności  związanych   z   rodzajem,   charakterem   towaru   i   jego   jakością.   W   jego   interesie   leży   takie  przeprowadzenie   załadunku,  aby   konosament  został   podpisany  przez  kapitana   bez   żadnych  uwag. Jest to potwierdzenie poprawnego dopełnienia obowiązków przez załadowcę i zwalnia  go   z   odpowiedzialności   za   uszkodzenie   ładunku   przez   załogę   statku..   Przedstawicielem  przewoźnika jest kapitan statku, a w jego imieniu na pokładzie załadunkiem zajmuje się chief  oficer oraz oficerowie wachtowi.                Pracownicy portu mają obowiązek załadować statek zgodnie z uwagami załadowcy i  przewoźnika,   którzy   całą   operację   przeładunkową   ustalają   odpowiednio   wcześniej.  Przedstawicielem pracowników jest foreman (brygadzista), który komunikuje się z oficerem  pokładowym przy wystąpieniu jakichkolwiek problemów. Pracownicy portowi mogą pracować  w tzw.: gangach, przez co można zapewnić ciągłość prac ładunkowych.                Przebieg prac załadunkowych stwierdza dokument „Statement of facts”. Określa on  warunki, w jakich prowadzony był załadunek. Stanowi pisemne zabezpieczenie przewoźnika i  załadowcy, traktujące o poprawnym prowadzeniu załadunku zgodnie z przepisami oraz zawiera  informacje   o   spełnieniu   wszelkich   norm   bezpieczeństwa   dla   dobra   ładunku.   Dokument  kwitowany   jest   podpisami:   kapitana,   odbiorcy/załadowcy,   agenta   odpowiedzialnego   za  współpracę statku z władzami portowymi i załadowcą. Zawartość dokumentu: a) nazwa statku  b) ostatni port zawinięcia c) port przeznaczenia  d) port załadunku  e) rodzaj ładunku  f) masa ładunku  g) data i godzina wejścia statku do portu  h) data i godzina przekazania gotowości do rozpoczęcia załadunku  i) data i godzina rozpoczęcia załadunku  j) data i godzina zakończenia załadunku  k) data i godzina wyjścia z portu  l) dane na temat prac ładunkowych: m) czas pracy  n) uwagi na temat warunków atmosferycznych i przerwach w załadunku 

(…)

… tnących były jak najmniejsze.
Związane jest to z częstym przesuwaniem urządzeń przeładunkowych, lecz bezpieczeństwo
statku jest najważniejsze. Oczywiście ma to miejsce wtedy, gdy port jest wyposażony tylko w
jeden dźwig lub suwnicę bramową. Analogicznie jest z rozładunkiem statku, gdzie też musi być
zachowana sekwencja rozładunku statku. Niektóre porty, jak np. Nowy Orlean posiadają
potężne elewatory z nowoczesnym wyposażeniem pozwalającym na załadowanie masowca
podobnego do „Corato” w kilkanaście godzin i tylko operacje związane z wybalastowaniem
statku opóźniają ten proces. „LOADING/UNLOADING PLAN” jest przygotowany przez
Starszego Oficera w celu przedstawienia operacji załadunku, bądź rozładunku statku
pracownikom portu i oficerom wachtowym. Jest to ściśle związane z kontrolą zbiorników
balastowych, które w zależności od charakteru pracy w porcie są napełniane lub opróżniane.
Starszy Oficer oblicza poszczególne momenty gnące i siły tnące zmieniające się wraz
przybywaniem lub ubywaniem ładunku i planuje kolejność rozmieszczenia lub usuwania
ładunku w ładowniach w ten sposób, by ich wartości były jak najmniejsze. Tu ważną rolę
spełnia system balastowy, który jest esencją masowca. Poprzez umiejętne kontrolowanie…
….
Związane jest to z częstym przesuwaniem urządzeń przeładunkowych, lecz bezpieczeństwo
statku jest najważniejsze. Oczywiście ma to miejsce wtedy, gdy port jest wyposażony tylko w
jeden dźwig lub suwnicę bramową. Analogicznie jest z rozładunkiem statku, gdzie też musi być
zachowana sekwencja rozładunku statku. Niektóre porty, jak np. Nowy Orlean posiadają
potężne elewatory z nowoczesnym wyposażeniem…
… sztauerski ładunku
-
wydajność pomp balastowych
-
gęstość wody zaburtowej
-
maksymalne zanurzenie
-
minimalne zanurzenie
-
końcowa ilość ton ładunku w poszczególnych ładowniach
-
operacje balastowe
-
kalkulowane wartości zanurzeń dziobu i rufy, momentów gnących i sił tnących, trymu po
załadowaniu planowanej ilości ładunku do poszczególnych ładowni
-
podpis starszego oficera
Organizację wyładunku i załadunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz