Organizacja i zarządzanie - decyzja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - decyzja - strona 1 Organizacja i zarządzanie - decyzja - strona 2 Organizacja i zarządzanie - decyzja - strona 3

Fragment notatki:

I. DECYZJA Podejmowanie decyzji jest: -aktem świadomego wyboru jednego z rozpoznanych i dostępnych wariantów wyboru, -procesem stanowiącym ciąg zdarzeń prowadzących do ostatecznego rozwiązania problemu decyzyjnego, czyli przechodzimy od sytuacji, w której nie  wiemy jak postąpić, do sytuacji, w której mamy określony sposób postępowania. Problem decyzyjny: -odchylenie stanu istniejącego (aktualnego) od stanu pożądanego. Rozwiązanie problemu decyzyjnego: -polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie jak należy postąpić, aby zniwelować różnice między stanem istniejącym, a stanem pożądanym wymaga  to podjęcia decyzji. Decyzja: -wolny, nielosowy i świadomy wybór poparty analizą decyzyjną jednego z przygotowanych wariantów, -świadomy i nielosowy wybór z co najmniej dwóch wariantów, który wyznacza nasze przyszłe zachowanie, działanie. Ważne: -wybór świadomy, nielosowy, - z co najmniej dwóch realnych wariantów.  Jakość decyzji: -ujawnia stan całego systemu zarządzania organizacją, -musi być: podjęta we właściwym czasie, realna, ekonomiczna, skuteczna. Decyzja sensu stricto : akt ostatecznego wyboru Decyzja sensu largo : proces, który stanowi ciąg działań prowadzących do ostatecznego rozstrzygnięcia. Elementy decyzji largo- istota decyzji: -przedmiot decyzyjny, -cel decyzji, -problem decyzyjny, -wolność i wolna wola, -wybór, -odpowiedzialność, -środowisko/ kontekst decyzji Główne czynniki wpływające na decyzję: -status osoby decydującej, -problem decyzyjny, -informacja, -struktura organizacyjna. Cykl (proces) decyzyjny: Faza I 1.potrzeba 2.sformuowani problemu 3.generowanie rozwiązań 4.ocena i wybór 5.Decyzja Jeśli Tak: Faza II 1.Planowanie działań. 2.Działanie 3.Ocena realizacji 4.Koniec Jeśli Nie: powrót do Fazy I Etapy podejmowania decyzji wg Robbinsa i DeCenzo: Rozpoznanie problemu, ustalenie kryteriów decyzyjnych, przypisanie wag do kryteriów, opracowanie możliwych rozwiązań, analiza możliwych   rozwiązań, wybór rozwiązania, wdrożenie rozwiązania, ocena skuteczności decyzji. Kryteria najczęściej stosowane do oceny różnych wariantów w procesie podejmowania decyzji: - ekonomiczność  (stosunek nakładów do efektów danego rozwiązania), - łatwość realizacji  (w danych warunkach), - legalność  (zgodność z obowiązującymi przepisami), - ograniczone ryzyko  (możliwość wystąpienia nieprzewidzianych skutków), - szybkość realizacji każdego wariantu  (jak najkrótszy czas realizacji danego wariantu), - funkcjonalność  (jakie funkcje ma realizować każdy wariant). Główne czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji: - informacja  (pełna, rzetelna, zrozumiała, kompletna, zwięzła, terminowa), ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz