Organizacja i jej zasoby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i jej zasoby  - strona 1 Organizacja i jej zasoby  - strona 2 Organizacja i jej zasoby  - strona 3

Fragment notatki:


Literatura
A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, J. Apanowicz, R. Rutka, Zarządzanie organizacjami, TNOIK Dom Organizatora, Toruń 2002
R.W Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2004
A. Koźmiński, W. Piotrowski
Lee Iacocca, Autobiografia
P. Drucker, Menedżer skuteczny, Praktyka zarządzania.
Egzamin: test jednokrotnego wyboru (20 pyt.), zaliczenie na prawie egzaminu
_________________________________________
WYKŁAD 1 Organizacja Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, aby osiągnąć cel
-zysk (Starbucks Corporation)
-odkrycia naukowe (uniwersytet)
-obrona narodowa (armia)
-ochrona zdrowia (szpital)
-przetrwanie
-rozwój
Zasoby organizacji Zasoby ludzkie - uzdolnienia zarządcze, siła robocza
Zasoby pieniężne - fundament finansowania działalności organizacji. Kapitał występuje w formie stałej i obrotowej. Kapitał powstaje ze źródeł własnych organizacji (wniesionych przez właścicieli i wygospodarowanego zysku) oraz zewnętrznych źródeł obcych (kredyty)
Zasoby rzeczowe - surowce, grunty, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz sprzęt
Zasoby informacyjne - wszelkiego typu użyteczne dane niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji
Zarządzanie Zestaw działań (obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji ( ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny
Menedżer Ktoś, kto odpowiada przede wszystkim za realizację procesu zarządzania, a zwłaszcza ktoś, kto planuje i podejmuje decyzje, organizuje, przewodzi ludziom oraz kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne.
Efektywność organizacji Koncepcja zaproponowana przez p. Druckera: sprawność i skuteczność
Sprawność oznacza „robienie rzeczy we właściwy sposób” Skuteczność to „robienie właściwych rzeczy” Sprawność Jest koncepcja związaną z nakładami i wynikami
Sprawny kierownik, to taki, który osiąga wyniki współmierne do nakładów (pracy, materiałów, czasu) użytych do ich realizacji. Kierownik, który potrafi minimalizować koszty nakładów zużytych na osiągnięcie celów, działa sprawnie.
Skuteczność To umiejętność wyboru właściwych celów
Kierownik, który wybiera nieodpowiedni cel- np. produkuje głównie duże samochody, gdy wzrasta popyt na małe- jest kierownikiem nieskutecznym, chociażby duże samochody były produkowane maksymalnie sprawnie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz