Opis techniczny do projektu drogi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny do projektu drogi-opracowanie - strona 1 Opis techniczny do projektu drogi-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowym rodzajem budowli ziemnych związanych z wydobywaniem gruntu są wykopy. Ponadto same wykopy charakteryzuje się w zależności od ich wielkości jako: szerokoprzestrzenne , wąskoprzestrzenne, jamiste. Poza wykopami wyróżnia się inne roboty ziemne jak plantacyjne czyli wyrównujące związane z przygotowaniem terenu pod planowaną zabudowę. Roboty te polegają na splantowaniu i doprowadzeniu do wymaganego poziomu naturalnego podłoża gruntowego poprzez powierzchniowe przemieszczanie mas ziemnych. Roboty ziemne można sklasyfikować pod względem technologicznym na roboty przygotowawcze , zasadnicze i pomocnicze. Pod względem kierunku przemieszczania gruntu , roboty ziemne można podzielić na dwie grupy: roboty poprzeczne i podłużne. Technologia robót ziemnych sprowadza się w zasadzie do odspajania i wydobywania gruntu z wykopu , przemieszczania urobku na miejsce nasypów
( odkładów) oraz ich uformowania w różnych warunkach terenowych i gruntowych przy użyciu różnorodnych maszyn i ich zestawów . W procesie technologicznym robót ziemnych poszczególną rolę odgrywa transport urobku. Jedną z charakterystycznych cech robót ziemnych jest różnorodność i zmienność warunków ich wykonania . Realizacja robót ziemnych ze względu na ich specyfikę wymaga zarówno wiadomości z zakresu mechaniki gruntów , znajomości działania maszyn , jak również wiadomości z zakresu organizacji robót. Przeciętne ilości robót ziemnych przypadające na 1 km budowy dróg samochodowych wynoszą : w terenie równinnym - 6500 m3 ; w terenie podgórskim - 12500 m3, w terenie górskim - 30000 m3.
Założenia i parametr drogi:
Projekt drogi wykonano na podstawie planu sytuacyjno - wysokościowego w skali 1:5000 Klasa drogi Z
Prędkość projektowa 80km/h
Kategoria ruchu K II
Miejscowość Droga w planie Długość drogi 2560,00m
Droga jednojezdniowa
Łuk kołowy 1
Promień łuku kołowego 800,0m
Długość łuku kołowego 780,0m
Długość odcinków prostych 955m i 824,11 m
Droga w przekroju podłużnym Łuki kołowe (pionowe) 2
Promienie łuku 8000 m i 8500 m Spadki 3
Długość spadków :
I1=1,7% 634 m
I2=2,74% 730 m
I3=0,94% 1350 m
Elementy geometryczne w przekroju poprzecznym Szerokość jezdni 3,0 m
Szerokość poboczy 2,0 m Pochylenie skarp i przeciwskarp 1:1,5
szerokość rowów bocznych 0,4 m
Warunki geotechniczne Rodzaj gruntu - grunty niewysadzinowe , pospółka
Zwierciadło wody gruntowej ≤2,2m
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz