Określanie prędkości i kierunku prądu morskiego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określanie prędkości i kierunku prądu morskiego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Określanie prędkości i kierunku prądu morskiego Sposób prowadzenia pomiarów prędkości i kierunku prądu morskiego zależy w znacznym stopniu do wykorzystywanych przyrządów i urządzeń pomiarowych oraz rodzaju i celu wykonywania pomiarów - uzyskanie parametrów chwilowych (pomiar krótkoterminowy, punktowy) lub uzyskanie parametrów ciągłych (pomiar długoterminowy, obszarowy). Pomiary długoterminowe w hydrografii morskiej to pomiary trwające co najmniej 5 dni, z przerwami pomiarowymi nie dłuższymi niż 1 h. Wykorzystując trasery powierzchniowe, hydrograf w momencie rozpoczęcia pomiarów powinien rejestrować co najmniej takie dane, jak: pozycja, data i czas zwodowania danego trasera oraz jego numer. Kończąc takie pomiary - pozycję podniesienia trasera z wody, jego numer oraz datę i czas wydobycia z wody. Informację na temat kierunku i prędkości powierzchniowego prądu morskiego uzyskuje się, analizując kierunek, czas i odległości przemieszczania się wszystkich traserów wykorzystanych podczas pomiarów. Wykorzystując prądomierze i prądografy hydroakustyczne (ADCP), pomiary można wykonywać z pokładu jednostki pomiarowej (łódź, kuter, okręt) pozostającej w dryfie lub poruszającej się z prędkościami nieprzekraczającymi 10 kn. Należy, że systemy te są czułe na zmiany gęstości wody (w tym pęcherze powietrzne) oraz że powinny być zanurzone w wodzie na minimum 20 cm poniżej powierzchni wody. W przypadku akwenów płytkich (do 20 m) można stosować rozwiązania konstrukcyjne używające specjalnych transponderów hydroakustycznych w celu uzyskania punktu odniesienia, względem którego liczy się prędkość prądu morskiego. Szczegółowe zalecenia dotyczące ich wystawienia i kalibracji są określane przez producenta danego rozwiązania konstrukcyjnego. Wykorzystując prądomierze bazujące na metodzie hydrodynamicznej, hydrograf powinien pamiętać o tym, by urządzenie pomiarowe miało zapewnione warunki poprawnego pomiaru.
Oznacza to, że powinien on dążyć do tego, by wskazania prądomierza hydrodynamicznego nie były obarczone przede wszystkim błędami wynikającymi z przemieszczania się zanurzonego w wodzie prądomierza, co mogłoby ujemnie wpływać na dokładność rejestrowanych parametrów. Rejestrując i opracowując dane pomiarowe, powinno się pamiętać o konieczności zapisu pozycji oraz daty i czasu wykonywania pomiarów. Parametry prądu powinny być mierzone - prędkość z dokładnością do 0,1 kn, kierunek do 10° przy 95% poziomie prawdopodobieństwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz