Kierunek i prędkość prądów morskich-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunek i prędkość prądów morskich-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kierunek i prędkość prądów morskich Prędkość i kierunek prądu morskiego mogą mieć duży wpływ na sposób realizacji prac hydrograficznych i uzyskiwany poziom jakości danych pomiarowych.
Niekorzystne zjawisko znosu wywołane oddziaływaniem prądu morskiego na podwodną cześc kadłuba hydrograficznej jednostki pomiarowej, a także na holowane lub opuszczane elementy wyposażenia pomiarowego mogą powodować istotne obniżenie jakości danych pomiarowych, powstawanie błędów w zakresie określania pozycji obiektów podwodnych, wyznaczania parametrów nawigacyjnych( namiar i odległość do celu podwodnego)
Mogą także przyczyniać się do pojawiania się określonych trudności z utrzymaniem kierunku przemieszczania się samej jednostki pomiarowej oraz ograniczyć liczbę tych kierunków szczególnie w akwenach ograniczonych przebiegiem linii brzegowej i układem głębokości.
Istnienie podwodnych prądów morskich w strefie przydennje przyczynia się także fo przemieszczenia się osadów i zmian układu batymetrycznego.
Stąd też wiedza na temat wartości prędkości i kierunku prądu morskiego odgrywa wielką rolę zarówno na etapie planowania , jak i realizacji hydrograficznych prac pomiarowych.
W pomiarach poziomych prędkości wód (prądów morskich) mają zastosowanie dwie podstawowe metody: metoda Lagrange'a i Eulera.
Pierwsza z nich bada tor , który mały element wody, a ściślej sztuczny punkt materialny(tzw. Znacznik) w niej zawieszony przebywa w określonym czasie.
Wynikiem pomiarów są przybliżone trajektorie opisujące kolejność punktów mijanych przez te znaczniki w przestrzeni i czasie.
Druga z metod bada i określa wartość prędkości prądu oraz ukazuje jego charakter w wybranym punkcie przestrzeni w postaci wektora zmiennego w czasie.
Pierwsza z metod przeznaczona jest do pozyskiwania obrazów ruchu określonych mas wodnych w czasie, druga do uzyskiwania przybliżonego , chwilowego obrazu zmienności pola przepływowego w czasie, rekonstruowanego w oparciu o synchroniczne pomiary wykonane w stałej przestrzennej sieci punktów pomiarowych.
W tym miejscu należy też zwrócić uwagę na fakt, że metoda Lagrange'a pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych danych z warstwy powierzchniowej wody.
Z pozostałych warstw lepsze wyniki można uzyskać , stosując metodę Eulera.
Podstawowymi środkami pomiarowymi w przypadku zastosowania metody Lagrange'a są: Środki barwiące ( np. uranina, rodamina B) stosowane do badania wirowości, rozproszenia drobin, stopnia rozbieżności strug, stopnia deformacji prądu;
Pływaki powierzchniowe w postaci tzw. Traserów, np. znaczniki kopertowe, cylindryczne, grzybkowe, pływaki zrównoważone powierzchniowe z dryftkową bądź bez niej;
Pławy powierzchniowe z dryfkotwami podpowierzchniowymi;


(…)

… rozbieżności strug, stopnia deformacji prądu;
Pływaki powierzchniowe w postaci tzw. Traserów, np. znaczniki kopertowe, cylindryczne, grzybkowe, pływaki zrównoważone powierzchniowe z dryftkową bądź bez niej;
Pławy powierzchniowe z dryfkotwami podpowierzchniowymi;
Pływaki hydroakustyczne o zrównoważonej pływalności;
Podstawowymi środkami pomiarowymi w przypadku zastosowania metody Eulera są prądomierze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz