OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ - strona 1

Fragment notatki:

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1.Brak bezprawności (ten, który wyrządził szkodę działał w granicach prawa)
2.Obrona konieczna- kto działa w obronie koniecznej odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobra własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.
3.Stan wyższej konieczności- kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz lub zabił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie i innych niebezpieczeństwa od tej rzeczy lub zwierzęcia , ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze niż dobro naruszone.
4.Dozwolona samopomoc polega na tym, że posiadacz gruntu może zająć cudze zwierzę jeżeli zajęcie jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.
5.Zgoda poszkodowanego - w takim zakresie w jakim podmiot może dysponować przysługującymi mu uprawnieniami (zabiegi lekarskie, zgoda na zawody sportowe).
6.Wiek do 13 roku życia art. 426 KC- małoletni do lat 13, kto wyrządził szkodę nie ponosi odpowiedzialności (na zasadzie winy, ale ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka lub słuszności.
7.Stan psychiczny - osoby niedorozwinięte umysłowo lub chore psychicznie i osoby, które w chwili czynu uległy zakłóceniu czynności psychicznym (wyjątek dot. Wypadków, gdy ten stan został wywołany na skutek zużycia napojów odurzających lub innych środków).
8.Stan fizyczny- kalectwo lub wiek starszy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz