OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - Służebność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - Służebność - strona 1 OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - Służebność - strona 2 OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - Służebność - strona 3

Fragment notatki:

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE- PRZEPISY OGÓLNE ( Art. 244- 251 ). OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE- prawa na rzeczy cudzej ( IURA IN RE ALIENA )- charakteryzują się tym, że w odróżnieniu od prawa własności, które stanowi podstawową formę korzystania z rzeczy i daje właścicielowi- oczywiście z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń- pełnię władzy nad rzeczą, zapewniają uprawnionemu tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy. Jeżeli więc właściciel może z rzeczą robić wszystko, co nie jest zakazane, to osoba, które przysługuje ograniczone prawo rzeczowe, może robić tylko to, co jest jej przyznane. Znajduje to wyraz w definicjach ustawowych tych praw- które odmiennie aniżeli w wypadku własności- określają pozytywnie i wyczerpująco uprawnienia, jakie składają się na treść każdego ograniczonego prawa rzeczowego. Zasada : numerus clausus dotyczy także ograniczonych praw rzeczowych- Art. 244 1) UŻYTKOWANIE, 2) SŁUŻEBNOŚĆ, 3) ZASTAW, 4) SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU- normuje je ustawa z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych. 6) HIPOTEKA - normuje je ustawa z dnia 06.07.1982 o księgach wieczystych i hipotece ( dalej: uwkh ). Wyjątek: inne ograniczone prawa rzeczowe mogą istnieć o tyle, o ile powstały przed wejściem w życie kc- Art. XXXVII pwkc- np. ciężary realne. Podział ograniczonych praw rzeczowych 1) ze względu na treść: a) takie, które polegają na korzystaniu z rzeczy cudzej oraz zapewniają uprawnionemu władanie nią- użytkowanie, służebności, prawa spółdzielcze, zastaw ręczny b) takie, które ograniczają się do zabezpieczenia wierzytelności na rzeczy i możności zaspokojenia z tej rzeczy- hipoteka, zastaw rejestrowy 2) ze względu na samodzielność: a) samoistne- użytkowanie, służebność, prawa spółdzielcze, b) akcesoryjne- prawem podstawowym jest wierzytelność- zastaw, hipoteka, 3) ze względu na zbywalność: a) niezbywalne- użytkowanie, służebności osobiste, b) zbywalne- pozostałe. Przedmiot ograniczonych praw rzeczowych Zasada: rzeczy. - wyłącznie rzeczy ruchome- zastaw, - wyłącznie nieruchomości- służebności, hipoteka, prawa spółdzielcze ), - zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości ( użytkowanie ) Wyjątek: prawa majątkowe, gdy przepis szczególny tak stanowi - użytkowanie praw ( Art. 265 ), - zastawa na prawach ( Art. 327 ) - hipoteka na użytkowaniu wieczystym ( Art. 65 §3 u.k.w.h. ) - hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ( Art. 65 §4 u.k.w.h. ) Funkcja społeczno gospodarcza:

(…)

… u.k.w.h. )
3) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ,
- powstanie służebności gruntowej w drodze wywłaszczenia,
- zastaw skarbowy
4) ZASIEDZENIE ( zasiedzenie służebności gruntowej ( Art. 292 )
Zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego- Art. 248.
Konieczna jest umowa między osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe a właścicielem rzeczy obciążonej.
Zasada: konsensualność umowy
Wyjątek: umowa realna- - konieczny jest wpis do księgi wieczystej, jeżeli prawo było ujawnione w księdze wieczystej,
- zgoda osoby trzeciej, jeżeli zmiana treści prawa dotyka praw tej osoby. Zgoda ta powinna być złożona jednej ze stron. Bez takiej zgody- negotium claudicans.
Strony umowy zmieniającej treść prawa rzeczowej ograniczonego w bardzo ograniczonym zakresie mogą wpływać na treść tego prawa, bo w każdym…
… poświadczonym ( Art. 31 §1 ukwh ).
b) konfuzja- gdy prawo rzeczowe ograniczone przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej lub ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej ( Art. 247 ).
c) upływ czasu, jeżeli ograniczone prawo rzeczowe jest prawem terminowym- np. służebności osobiste, użytkowanie.
d) niewykonywanie użytkowania lub służebności przez okres 10 lat ( desuetudo ) ( Art. 255…
….:
- w momencie ustanowienia tego prawa-,
- po ustanowieniu tego prawa:
- zgoda osoby, której to prawo przysługuje
Ochrona ograniczonych praw rzeczowych:
Zasada: Art. 251- stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
Przepisy te znajdują odpowiednie zastosowanie tylko do tych praw rzeczowych ograniczonych, które polegają na władaniu rzeczą. Osobie uprawnionej może przysługiwać roszczenie windykacyjne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz