Ogólne zasady obliczania instalacji c.o. dwururowej z rozdziałem dolnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne zasady obliczania instalacji c.o. dwururowej z rozdziałem dolnym-opracowanie - strona 1 Ogólne zasady obliczania instalacji c.o. dwururowej z rozdziałem dolnym-opracowanie - strona 2 Ogólne zasady obliczania instalacji c.o. dwururowej z rozdziałem dolnym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ogólne zasady obliczania instalacji c.o. dwururowej z rozdziałem dolnym.
OGRZEWANIE GRAWITACYJNE DWURUROWE Z ROZDZIAŁEM DOLNYM ZASADY OBLICZANIA
Przewody zasilające prowadzone pod stropem piwnicy, poniżej grzejników, przewód powrotny prowadzony II do zasilającego
1.podział instalacji na działki o jednakowej średnicy i jednakowym strumieniu masy nośnika ciepła
2.określenie najbardziej niekorzystnego obiegu grzejnik najniższy najdalej położony od kotła, jeżeli są dwa grzejniki obliczenia zaczynamy od grzejnika o większym obciążeniu cieplnym 3.określenie ciśnienia czynnego przepływ czynnika grzejnego wywołany jest ciśnieniem czynnym powstającym w wyniku zmiany gęstości wody przy zmianie temp pcz=hg(ρp-ρz) dla każdego poziomu grzejników. Zakłada się, że grzejniki na tej samej wysokości od kotła mają to samo pcz (temp zasilania i powrotu są takie same)
4.na podstawie pcz możemy określić Rorśr którym będziemy się kierować przy wstępnym doborze średnic Rorśr =∆pcz(1-a)/l, a-udział oporów miejscowych; l-długość najniekorzystniejszego obiegu
5.aby dobrać średnice przewodów poszczególnych działek musimy mieć zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń Q
6.Na podstawie Q wyliczamy G=Q/(∆t*1,163) kg/h; ∆t-różnica temp zasilania i powrotu;
7.na podstawie G dobieramy średnice przewodów kierując się Rorśr 8.wyliczenie kolejnych obiegów
9.wyliczamy straty liniowe ∆pl=R*l[daPa]
10.określamy straty miejscowe Z=ξ(ρw2)/2
ξ-współczynnik oporów miejscowych spowodowany zawirowaniem wody , opór będący na granicy dwóch działek wliczamy do działki o mniejszym przepływie
11.obliczanie ciśnienia na poszczególnych działkach jako Z+Rl
12.sumujemy Z+Rl poszczególnych działek jednego obiegu przy jednym pionie i ∆pcz=∑(Z+Rl), najlepiej jeśli ∆pcz=∑(Z+Rl) aby wyrównać ewentualne rozbieżności stosujemy zawory mieszkaniowe dławiące. Opór zaworu ∆p=(V/kr);kr-przepływ przez zawór; V=g/ρ. Zawory termostatyczne kompensują wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła Rorśr ={[∆pcz-∑(R*l+Z)działek wspólnych]*(1-a)}/suma l działek pozostałych
Magistrala obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania dwururowej z rozdziałem dolnym, Magistrala - ciąg działek obliczeniowych wyznaczający najniekorzystniejszy obieg obliczeniowy - najbardziej niekorzystnie położony grzejnik, Jako najniekorzystniej usytuowany grzejnik w instalacji ogrzewania wodnego pompowego z
rozdziałem dolnym przyjmuje grzejnik:
- najwyżej położony - największa długość pionowych przewodów
- najdalej położony od źródła - największa długość poziomych przewodów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz