Ogólne obowiązki pracownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne obowiązki pracownika - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego Zasady współżycia społecznego odgrywają znacząca rolę w prawie pracy. Należy mieć tutaj na uwadze art 8 KP. Według tego art. nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społ-gosp. przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społ. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonanie prawa i nie korzysta z ochrony. Jednakże - stosownie do art 56 KC, w związku z art 300 KP - czynność prawna ( a więc także umowa o pracę) wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społ. i ustalonych obyczajów. Na treść obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego składają się takie pozytywne zachowania pracownika, jak: harmonijne współdziałanie z innymi pracownikami, lojalność wobec innych pracowników itp. 4.7 Inne ogólne obowiązki pracownika 1. obowiązek strzeżenia informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową. Inf. niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmie zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy. W KP przyjęto zapis, wg którego obowiązkiem pracownika jest zachować w tajemnicy inf, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
2) całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w zakładach pracy, poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami. Należy przy tym zauważyć, że zła organizacja pracy i nadmierna częstotliwość korzystania przez pracowników z miejsc wyodrębnionych do palenia wyrobów tytoniowych może spowodować u konkretnego pracodawcy zmniejszenie faktycznego dobowego wymiaru czasu pracy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz