Oferta produktowa banku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oferta produktowa banku - strona 1 Oferta produktowa banku - strona 2 Oferta produktowa banku - strona 3

Fragment notatki:

Jest to projekt z przedmiotu Bankowość, wykładanego na Uniwersytecie Łódzkim. Znajdziemy w nim opis sytuacji życiowej klienta oraz proponowane dla niego produkty bankowe. Są to dobrane do indywidualnych potrzeb produkty zarówno finansowe jak i ubezpieczeniowe wraz ze szczegółowym opisem oraz konkretnymi przykładami z bieżącej oferty instytucji działających na rynku Polskim.

SYTUACJA ŻYCIOWA KLIENTA I JEJ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA:
Oferta produktowa dla klientki banku. Jest ona bezdzietną singielka. Mieszkająca w dużym mieście, w wynajmowanym mieszkaniu wyposażone w wysokiej, jakości sprzęt gospodarstwa domowego i audio. Posiada ona również świeżo zakupiony samochód dobrej klasy. Klientka ma 30 lat, jest klientką indywidualną korzystającą z banku uniwersalnego, komercyjnego.
Klientka jest stewardesą w dużych liniach lotniczych, bardzo często jest nieobecna w domu.
Jej dochody sięgają wysokości średnio 6000 złotych na miesiąc. Wydatki ma opłaty mieszkania to: czynsz wraz z odstępnym w wysokości 600złoty na miesiąc oraz media i pozostałe opłaty w wysokości średnio 200 złotych na miesiąc. W związku ze swoją praca klientka generuje wysokie oszczędności. Nie musi ona przez większość miesiąca dbać o wyżywienie, jak również za wodę, prąd i pozostałe media wnosi małe opłaty.
Sytuacja ta pozwala jej zaoszczędzi miesięcznie średnio 4000 złotych. Klientka ma zamiar wykupić mieszkanie na własność. Częste podróże zmuszają ją do korzystania z bankomatów na całym świecie. Nieobecność w domu powoduje wzmożoną troskę o stan mieszkania i pozostawionego w kraju samochodu.
OFERTA PRODUKTOWA:
W związku z powyższymi informacjami dla klientki- singielki najlepszym rozwiązaniem są dwa rachunki bankowe. 1) rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy
2) rachunek oszczędnościowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy to rachunek bieżący przeznaczony dla osób fizycznych, na który mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł, z wyjątkiem wpływów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ( ROR) - nazywany jest popularnie kontem osobistym, zakładanym dla osób fizycznych. Wykorzystujemy go do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, gromadzenia oszczędności a także do zaciągania kredytów w ramach przyznanego nam limitu. Zasady funkcjonowania ROR reguluje umowa rachunku bankowego, sporządzona zgodnie z prawem bankowym i kodeksem cywilnym, oraz regulaminy bankowe. Zawarte są w nich warunki regulujące zasady współpracy między bankiem i klientem, a w szczególności zasady i sposób ustalania przez bank prowizji i opłat związanych z prowadzeniem rachunku. Umowa rachunku zawierana jest zwykle na czas nieokreślony. Klient ma możliwość likwidacji rachunku w każdym momencie, po uprzednim wywiązaniu się z zobowiązań powstałych wobec banku. Natomiast bank, dokonując jednostronnego rozwiązania umowy rachunku bądź odmawiają wykonania zlecenia płatniczego, musi dysponować ważnymi powodami naruszenia warunków umowy przez klienta. Bank jest zobowiązany do informowania klienta o każdej zamianie środków na koncie. W praktyce jednak, za zgodą klientów, banki wysyłają klientom zbiorcze zestawienia operacji na koncie raz w miesiącu lub dwa razy miesięcznie. Na konta osobiste mogą być wnoszone wpłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Do wkładu na koncie mogą być dopisywane kwoty poleceń przelewu z innych kont i rachunków bankowych. Wypłaty z konta mogą być dokonywane również w formie gotówkowej lub bezgotówkow

(…)

… podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów. Sumę ubezpieczenia kosztów leczenia ustala ubezpieczający w uzgodnieniu z PZU SA i w zależności od przyjętego zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej wynosi ona:
1. dla strefy I obejmującej terytorium RP - od 2.000 zł do 160.000 zł,
2. dla strefy II obejmującej wszystkie państwa europejskie łącznie z RP, europejską część Rosji, Wyspy Kanaryjskie, kraje położone w basenie Morza Śródziemnego, tj. Algierię, Maroko, Egipt, Syrię, Liban, Izrael, Strefę Gazy, Libię, Tunezję i Turcję - od 20.000 zł do 400.000 zł,
3. dla strefy III obejmującej terytorium całego świata łącznie z RP - od 80.000 zł do 800.000 zł, z zastrzeżeniem, że przy wyjeździe do USA suma ubezpieczenia…
… Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub pasażerów pojazdu, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.
Ubezpieczenie NNW może zostać wykupione wraz z ubezpieczeniem OC lub Autocasco.
Cechy ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia NNW oferowanego przez Avivę wynosi 50 000 zł dla kierowcy oraz po 50 000…
…, roweru itp.
• odpowiedzialności cywilnej lokatora - czyli sytuacji, w której to Ty wyrządzisz komuś szkodę, na przykład przez zalanie mieszkania poniżej.
Ubezpieczenie adresowane jest do lokatorów - osób zamieszkujących lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu.
Ubezpieczenie obejmuje:
ubezpieczenie dobytku od pożaru i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych;
ochrona na wypadek kradzieży z włamaniem
…, rabunku i dewastacji;
ubezpieczenie obejmuje laptop, aparat fotograficzny, telewizor i inne cenne przedmioty;
OC na wypadek zalania sąsiada wodą z pękniętego wężyka od pralki i nie tylko.
Ubezpieczenie obejmuje: • Ubezpieczenie ruchomości domowych - od ognia i innych zdarzeń losowych: pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku statku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz