Odwzorowania karfograficzne na mapach tematycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwzorowania karfograficzne na mapach tematycznych - strona 1 Odwzorowania karfograficzne na mapach tematycznych - strona 2 Odwzorowania karfograficzne na mapach tematycznych - strona 3

Fragment notatki:


    ODWZOROWANIA  KARTOGRAFICZNE NA  MAPACH TEMATYCZNYCH ŚREDNIO  I  MAŁOSKALOWYCH     Uogólniony  obraz  powierzchni  Ziemi  lub  jej  części  (a  także  obiektu  pozaziemskiego)  musi  być  wykonany  na  płaszczyźnie  w  określonym  zmniejszeniu,  zgodnie  z  przyjętym  odwzorowaniem  i  przy  użyciu  umownych  znaków  graficznych.  Dzięki  temu  może  przedstawiać  rozmieszczenie,  stan  i  wzajemne  powiązania różnorodnych zjawisk, wydarzeń lub  obiektów,  wybieranych  i  charakteryzowanych  w  zależności  od  przeznaczenia  każdej  konkretnej  mapy [Wójcik 2002]. CECHY MODELU POWIERZCHNI ZIEMI     Według  Meynena  mapa  ogólnogeograficzna  jest  przedstawieniem  zjawisk  widzialnych  i  dotykalnych,  a  więc  obiektów  dających  się  bezpośrednio  zmierzyć.  „Mapa  pierwotna  jest  odtworzeniem  tego,  co  wypełnia  przestrzeń  Ziemi,  a  co  daje  się  fizjonomicznie  uchwycić  i  co  jest  powiązane w jakimś formalnym porządku” [Meynen 1998]. Innym  ujęciem  rzeczywistości  są  z  kolei  mapy  tematyczne.  Meynen  twierdzi,  że  tematem  tych  map  jest  przedstawienie  ilości, jakości, intensywności lub zobrazowanie warunków i  funkcji  zjawisk  przestrzennych.  „Chodzi  więc  o  przedstawienie  rzeczy  pochodnych,  abstrakcyjnych,  nie  dających się bezpośrednio uchwycić” [Meynen 1998]. MAPY OGÓLNOGEOGRAFICZNE I TEMATYCZNE     Mapy tematyczne opracowywane są na ogół w małych skalach  ze  względu  na  fakt  występowania  wielu  przedstawianych  zjawisk  na  znacznych  obszarach.  W  takim  przypadku  dokładność  lokalizacji  poszczególnych  obiektów  ma  mniejsze  znaczenie,  niż  właściwe  przedstawienie  struktury  i  charakteru  rozmieszczenia zjawiska . Materiałami  źródłowymi  do  opracowania  map  tematycznych  są  wyniki  prac  i  badań  terenowych,  zdjęć  lotniczych  i  satelitarnych  lub  istniejące  opracowania  kartograficzne,  np.  wielkoskalowych  map  topograficznych.  W  mapach  tematycznych  duży  nacisk  jest  położony  na  przekaz  informacji  ogólnych,  generalizację  i  wykrywanie  istotnych  współzależności  występujących  w  środowisku  geograficznym.  Najważniejsze  staje  się  właściwe  pod  względem  koncepcyjnym  przetworzenie  danych  oraz  ich  jasne,  czytelne  przedstawienie  graficzne,  ułatwiające  zrozumienie  i  zinterpretowanie  przestrzennych  kompleksów  przyrodniczych oraz społecznych.

(…)

… przedstawienie graficzne, ułatwiające
zrozumienie i zinterpretowanie przestrzennych kompleksów
przyrodniczych oraz społecznych.
TREŚĆ MAP TEMATYCZNYCH
Jeżeli na mapie tematycznej przedstawia się tylko
jeden element bez zróżnicowania jego atrybutów
nieprzestrzennych (np. sieć kolejową, sieć rzeczną,
lasy), możliwe jest wówczas, zdaniem Ostrowskiego,
zróżnicowanie jedynie cech przestrzennych, takich jak
długość…
… określających położenie
punktu na określonej powierzchni.
Układy współrzędnych
Układ ortokartezjański
z
Początek układu może być umieszczony w:
• środku masy Ziemi – geocentryczny
• środku masy Słońca – heliocentryczny
• na powierzchni Ziemi - topocentryczny
Oś Oz – na ogół pokrywa się z osią obrotu Ziemi
P
Płaszczyzna xOy – leży w płaszczyźnie równika
Ziemi lub ekliptyki (płaszczyzna obrotu Ziemi)
zP
O
xP
yP…
… 000 m dla południka L0= 18°
y = 8 500 000 m dla południka L0= 24°
Pierwsza cyfra współrzędnej y każdego punktu jest numerem pasa, a jej
przemnożenie przez 3 daje długość geograficzną tego pas wyrażoną
w stopniach
15°
18°
21°
24°
X
Południk środkowy
y
X x
C=5
C=6
P
C=7
Granica stref
C=8
X 2000  m0  xGK
m0  0,999923
Y  c  106  500000  yGK  m0
Y
Warunek wiernokątności odwzorowania
Odwzorowanie…
… one stopień przydatności
obiektów (np. bonitacja gleb, turystyczne walory krajobrazu) oraz
stopień ich rozwoju lub degradacji (np. niski, średni i wysoki
poziom rozwoju). Ich stopień zróżnicowania wynika często ze
zróżnicowania wartości liczbowych, na których oparta jest
klasyfikacja porządkowa. Dodatkowym kryterium może być
stopień przydatności lub ważności obiektów.
KRYTERIA DOBORU ODWZOROWAŃ
Mapy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz