Odwołalność subsydiarna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwołalność subsydiarna - strona 1 Odwołalność subsydiarna - strona 2

Fragment notatki:

4. Odwołalność subsydiarna Natomiast w art. 161 jest również użyte słowo „może” , ale tu należy zwrócić uwagę, że chodzi tu o ochronę pewnych dóbr np. Zdrowia lub życia ludzkiego. Przecież nie zareagowanie organu w takiej sytuacji może być nawet przestępstwem, w związku z tym tutaj mówimy o subsydiarności, bo ta instytucja ma być pewną pomocą w sytuacji, gdy nie ma żadnego rozwiązania. Chodzi o takie przypadki, kiedy decyzja została wydana całkowicie prawidłowo albo posiada błędy, ale nie pozwalające na uchylenie lub zmianę albo (jak twierdzą niektórzy jak Zbigniew Ronald Kmicic) nie zachodzi możliwość skorzystania z innych trybów, bo np. minęły okresy przedawnienia albo strony nie wyraziły zgody, a decyzja zaczęła wywierać bardzo negatywne skutki. Jest to największe odejście od zasady trwałości decyzji, bo w tym trybie można zmienić każdą decyzję prawidłową, w związku z tym tutaj są dosyć ostre warunki.
określony szczebel organu - tylko niektóre mogą korzystać z tych instytucji:
minister w znaczeniu słowniczka, a więc też organ centralny- w odniesieniu do wszystkich decyzji, a wojewoda w odniesieniu do decyzji jednostek samorządu terytorialnego wydany z zakresu administracji rządowej
są bardzo rygorystyczne przesłanki, mianowicie:
może to nastąpić w niezbędnym zakresie , który jest potrzebny do uniknięcia niebezpieczeństwa w żaden inny sposób nie można usunąć tego stanu zagrożenia , ani przez żadną z instytucji prawnych, co oznacza, że artykuł ma zastosowanie, kiedy żaden inny nie może być zastosowany lub gdy nie mogą być zastosowane żadne zabezpieczenia techniczne np. wały powodziowe. Jest to sytuacja kiedy nie ma sposobu na usunięcie niebezpieczeństwa jakiegoś dobra. Pojawia się stan zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo poważne szkody dla gospodarki narodowej albo ważnych interesów państwa. W przypadku ochrony zdrowia i życia ludzkiego są to przesłanki obligatoryjne, organ musi działać. Natomiast w przypadku dla ochrony gospodarki narodowej lub ważnych interesów państwa istnieje możliwość wyboru. Dlaczego? Ponieważ może występować kolizja między tymi dobrami. Po pierwsze są to pojęcia niedookreślone, wymagają interpretacji. Można przynajmniej częściowo ustalać ich znaczenie. W pojęciu ważnych interesów państwa mieszczą się podstawowe interesy państwa. Jeżeli zajrzymy do kodeksu karnego i zobaczymy jakie przestępstwa są skierowane przeciwko podstawowym interesom państwa, to można zauważyć, które z nich są ważne. Ale ważne to nie tylko podstawowe, ale i także inne. W związku z tym jakie? Orzecznictwo zwraca uwagę na to, że muszą to być takie zagrożenia, które mogą wstrząsnąć (dotyczy także szkody gospodarstwa narodowego) strukturą państwa jako całości. Jeszcze na tle dawnych regulacji, kiedy chodziło o różne zezwolenia zwracano uwagę fakt, że jakaś decyzja powoduje perturbacje dla funkcjonowania województwa. Nie pozwala na jej zmianę w tym trybie, ponieważ musi chodzić o takie zagrożenia, które są w stanie zachwiać interesami gospodarki narodowej, a więc interesami całego państwa. Dlatego tutaj są przesłanki fakultatywne, ponieważ np. na tle energetyki, na tle paliw, że mamy do czynienia z koncesją, która jest udzielona podmiotowi zagranicznemu. Funkcjonowanie tego podmiotu w tej sferze wywołuje poważne zagrożenia dla gospodarki narodowej. Nie w każdym przypadku spowoduje to uchylenie. Dlaczego? Bo może być taka sytuacja, że nasze interesy gospodarcze w tym kraju są z kolei takie, że uchylenie koncesji w tym trybie wywoła b ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz