Odpowiedzialność osób trzecich i następców prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność osób trzecich i następców prawnych - strona 1 Odpowiedzialność osób trzecich i następców prawnych - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność osób trzecich i następców prawnych Następcy prawni Odpowiedzialność w stosunku do osób prawnych
Następstwo prawne pomiędzy osobami fizycznymi (kwestia spadkowa)
Przekształcenia podmiotów mających lub nie osobowość prawną oraz spadkobranie nie eliminuje obowiązków podatkowych. Podatki są dziedziczone i należą do długów spadkowych.
Art.93 i nast. ordynacji; np. w stosunku do spółek również dziedziczy się zobowiązania podatkowe
Osoby fizyczne - śmierć nie jest sposobem wygaszenia zobowiązania podatkowego, dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki podatkowe o charakterze majątkowym (97 §2); pewne prawa o charakterze niemajątkowym ale podatkowym mogą ulec dziedziczeniu w drodze wyjątku
Samo ustalenie majątkowości bywa dyskusyjne.
W zakresie dziedziczenia obowiązują reguły prawa cywilnego. Z chwilą otwarcia spadku (śmiercią spadkodawcy) spadkobiercy stają się formalnie spadkobiercami.
Kiedy przyjmujemy spadek:
Przyjęcie proste - bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe; można nawet dopłacić do spadku
Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza - z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe; do spadku nie dopłacimy, ale możemy wyjść z tego spadkobrania z niczym
Odsetki są naliczane do momentu śmierci spadkodawcy (potem się zatrzymują się). Źródłem odpowiedzialności spadkobiercy jest decyzja administracyjna (nie ustawa).
Nadpłata podatku i zwrot podatku wlicza się do dziedziczonego spadku (zostanie zwrócona spadkobiercom).
Spadkobierca i zapisobiorca = obu dotyczy dziedziczenie
Dziedziczenie szczegółowe - zapisobiorca (dziedziczenie z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe).
Z podatnikiem mogą odpowiadać również osoby trzecie. Podatnik żyje ale jednocześnie ktoś poza nim w określony sposób i w określonych sytuacjach będzie odpowiadać za podatki (art.107). Nie za każde zobowiązanie osoba trzecia odpowiada tylko za zaległości podatkowe. Tą osobą trzecią może być w stosunku do podatnika (ordynacja) np. były małżonek podatnika, członek rodziny podatnika, nabywca przedsiębiorstwa lub części podatnika, właściciel, samoistny posiadacz, użytkownik wieczysty. Nie jest osobą trzecią osoba dowolna, wskazana przez podatnika czy organ tylko taka, o której stanowi ordynacja.
Były małżonek odpowiada za zaległości powstałe w czasie trwania małżeństwa, nabywca za zaległości powstałe do chwili nabycia przedsiębiorstwa(tych okoliczności też szukamy w ordynacji).
Ta osoba 3 odpowiada zawsze łącznie z podatnikiem i w sposób solidarny. Jej odpowiedzialność nie eliminuje odpowiedzialności samego podatnika. Rozszerza się tylko zakres podmiotów od których organy podatkowe mogą żądać spełnienia świadczenia (ale go nie zmienia). Osoby 3 odpowiadają tak jak podatnik całym swoim majątkiem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz