Odpowiedzialność odszkodowawcza - Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność odszkodowawcza - Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - strona 1 Odpowiedzialność odszkodowawcza - Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku z wykonywaniem władzy publicznej. 417 i następne - stan de lege lata Rozwój regulacji prawnej. Stan od IX 2004 r. Konstytucja z 1997 r. (art. 77) spowodowała zmianę modelu odpowiedzialności państwa za szkodę w związku z wykonywaniem imperium .
Cechy tej regulacji. Regulacja zgodna z Konstytucją (art. 77).
Motyw prawny tej odpowiedzialności - wzmocnienie ochrony praw poszkodowanego w związku z „wykonywaniem władzy publicznej” = wykonywaniem imperium .
Próba regulacji tej odpowiedzialności en bloc (całościowo).
Reżim ogólny. Art. 421.  Przepisów art. 417, art. 417 1 i art. 417 2 nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej jest uregulowana w przepisach szczególnych. Lex specialis (szkody łowieckie, komornik).
Zagadnienie intertemporalne: do zdarzeń sprzed 1.09.2004 stosuje się dawny stan prawny.
Uchylenie przepisów w kpc dotyczących odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną decyzją administracyjną (art. 160 kpa)  stosuje się reżim kc.
Konstrukcja prawna odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej.
Zagadnienie. Wyjaśnienie (417 - 421). 1. Przesłanki odpowiedzialności.
Ogólne (3): delikt, związek przyczynowy, szkoda +
Szczególne:
Bezprawność działania (działanie niezgodne z prawem).
Przy wykonywaniu władzy publicznej.
2. Reżim prawny odpowiedzialności.
Reżim deliktowy, a nie inny autonomiczny. Ustawodawca się na to nie zdecydował i włączył do odpowiedzialności deliktowej.
3. Zasada odpowiedzialności.
Po wejściu przepisów powstał problem „zasady” odpowiedzialności:
Czwarta zasada.
Szczególna odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - ryzyko związane z wykonywaniem władzy publicznej.
4. Tytuł wykonywania władzy publicznej.
Może wynikać: Ex lege (SP, jednostki samorządu terytorialnego, niektóre osoby prawne).
Z umowy, porozumienia. Zlecenie wykonywania władzy publicznej - ten sam reżim.
5. Podmioty odpowiedzialne za szkodę.
Trzy kategorie podmiotów:
Wykonujące władzę publiczną ex lege .
Podmioty zlecające władzę publiczną.
Podmioty wykonujące władzę publiczną ex contractu .
Wszystkie odpowiadają solidarnie.
SP powierza innemu podmiotowi na podstawie porozumienia wykonywanie władzy publicznej (odpowiada solidarnie z tym podmiotem).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz