Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika - strona 1

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA KOMORNIKA Rygorystyczne zasady, art. 23 o komornikach sądowych i egzekucji (szczególny wobec art. 417, odpowiedzialność za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej) Art. 23.  1. Komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności. 2. Zastępca komornika ponosi odpowiedzialność jak komornik w zakresie czynności, które wykonywał. Rodzaj obiektywnej odpowiedzialności, nie tylko przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, również za tą, którą wyrządził przez bezprawne działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu innych czynności powierzonych przez ustawodawcę
Przesłanki spełnione kumulatywnie
Solidarnie z komornikiem odpowiada SP
Szkoda majątkowa obejmuje doznaną stratę (damnum emergend) oraz utracone korzyści (lucrum cessans) poszkodowanym może być każdy kto poniósł szkodę
Szkoda wyrządzona przez bezprawne działanie (zaniechanie) komornika (art. 87 Konstytucji RP) komornik nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej jeśli szkoda naruszyła normy moralne (zws)
Musi istnieć związek przyczynowy między działaniem/ zaniechaniem komornika przy dokonywaniu czynności a zaistniałą szkodą, adekwatny związek przyczynowy, art. 361 kpc
Zastępca komornika odpowiada jak komornik, prowadzi kancelarię, w której zatrudnia rózne osoby, za ich działania odpowiada jak za działania własne, wyłączona odpowiedzialność SP
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz