Odpowiedzialność międzynarodowa państw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność międzynarodowa państw - strona 1 Odpowiedzialność międzynarodowa państw - strona 2 Odpowiedzialność międzynarodowa państw - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność międzynarodowa państw
Prace Komisji Prawa Międzynarodowego (1955 - 2004) - konwencja o odpowiedzialności państwa (2004):
Art. 1 „Każdy bezprawny akt państwa w płaszczyźnie prawa międzynarodowego wywołuje odpowiedzialność międzynarodową państwa.”
Art. 2 „Jest bezprawnym w płaszczyźnie prawa międzynarodowego akt państwa, gdy postępowanie polegające na działaniu lub zaniechaniu:
Można państwu przypisać w świetle prawa międzynarodowego i
Stanowi naruszenie międzynarodowych zobowiązań państwa.
Przypisanie państwu bezprawności
Postępowanie każdego organu p. uważa się za akt państwa, organy prawodawcze, wykonawcze, sądowe czy inne, niezależnie od pozycji zajmowanej w strukturze organów państwa, i niezależnie od tego, jaki jest jego charakter, centralny czy terenowy.
Organem jest każda osoba lub jednostka, której taki właśnie status wyznacza prawo wewnętrzne państwa.
O kwalifikacji aktu państwa jako aktu bezprawnego w płaszczyźnie prawa międzynarodowego rozstrzyga prawo międzynarodowe. Na taką kwalifikację nie ma wpływu kwalifikowanie tego samego aktu jako uprawnionego w świetle prawa wewnętrznego.
Zgodność z prawem krajowym i zgodność z postanowieniami traktatu to różne kwestie - MTS wyrok w sprawie Elettronica Sicula (1989);
Postępowanie osoby lub jednostki, które nie jest organem państwa w rozumieniu, lecz która jest umocowana przez prawo państwa do wykonywania elementów władzy państwowej, pod warunkiem, że osoba ta lub jednostka działa w tym charakterze w danym przypadku.
Postępowanie organu oddanego do dyspozycji państwa przez inne państwo będzie uważane za akt pierwszego, jeśli organ wykonuje elementy władzy państwa w dyspozycji, którego pozostaje.
Postępowanie organu państwa lub osoby lub jednostki upoważnionej do wykonywania elementów władzy państwowej, jeśli organ, osoba lub jednostka działa w tym charakterze, nawet gdy przekracza swe uprawnienia lub postępuje niezgodnie z wydanymi jej poleceniami.
Sprawa Velasquez Rodriguez (1989) - Między - amerykański Trybunał Praw Człowieka - „Wniosek [stwierdzający naruszenie Konwencji] jest niezależny od konstatacji tego czy organ czy też funkcjonariusz naruszył postanowienia prawa krajowego czy przekroczył granice swojej władzy; w świetle prawa międzynarodowego państwo ponosi odpowiedzialność za akty swoich przedstawicieli podejmowanych w oficjalnym charakterze, jak i za ich zaniechania, nawet gdy przedstawiciele ci działają poza sferą swych uprawnień lub działaniem swym naruszają prawo wewnętrzne.”
Postępowanie osoby lub grupy, jeśli osoba ta lub grupa osób faktycznie działa na podstawie instrukcji, lub pod kierunkiem lub kontrolą państwa. Sprawa

(…)

…:
Likwidacja pewnych typów uzbrojenia;
Likwidacja i zaprzestanie prac nad produkcją broni masowego rażenia i towarzyszący temu obowiązek dopuszczenia na swoje terytorium misji inspekcyjnych ONZ;
Ustanowienie na granicy iracko-kuwejckiej 15 milowej strefy bezpieczeństwa, w której nie wolno przebywać wojskom irackim, a w której ustanowione zostały onz-owskie misje obserwatorów czuwających nad przestrzeganiem…
… samoobrony podjęty zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.
Nic w niniejszej Karcie nie narusza przyrodzonego prawa każdego członka Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści, do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony zanim Rada Bezpieczeństwa zastosuje środki konieczne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Członkowie, którzy zastosowali pewne środki w wykonaniu…
… lat.
Samoobrona
Odpowiedź na atak zbrojny;
Odpowiedź konieczna, wobec braku alternatywy, możliwości innego działania;
Celem jest położenie kresu napaści;
W swej treści proporcjonalną do zagrożenia reakcją;
W przypadku samoobrony wyłączona zostaje bezprawność naruszenia zasady zakazującej użycie siły - z zastrzeżeniem podjęcia przez państwo działań w pełnej zgodności z postanowieniami art. 51 Karty Narodów…
… działań i przywrócenia status quo ante. Pełna reparacja uszczerbku spowodowanego bezprawnym aktem przybiera formę restytucji, odszkodowania i satysfakcji czynionych samodzielnie bądź w połączeniu...
Satysfakcja
Jedną z najbardziej powszechnych formuł udzielania satysfakcji jest stwierdzenie aktu bezprawności przez sąd. Użyteczność takiej deklaracji, jako formy udzielenia satysfakcji w przypadku…
… - przywrócenie status quo ante; To pierwszeństwo restytucji w naturze, w relacji do innych formuł kompensacyjnych podkreśla wyrok STMS-u w sprawie fabryki chorzowskiej (1927). Reparacja musi, tak jak to możliwe, zatrzeć wszystkie następstwa aktu bezprawnego i przywrócić sytuację, która z całym prawdopodobieństwem istniałaby, gdyby akt ten nie został popełniony. Aktualność pierwszeństwa restytucji w naturze…
… morza pełnego tankowca liberyjskiego „Torrey Canyon” (1967), nastąpiło jego zatopienie przez lotnictwo UK i spalenie transportowanej ropy naftowej. Żadnych prawnych uzasadnień tej akcji nie podano, jedynie uzasadniono działania skalą zagrożenia dla wybrzeży Kornwalii. Żadnych protestów międzynarodowych.
Sumując rozważania nt. stanu konieczności wypowiedź MTS w sprawie Gabcikovo-Nagymaros (1997):
Stan…
… nie tyle w materii, przedmiocie zobowiązań, ile w sposobie (rzetelności) uprawiania prawa do samoobrony (testów konieczności i proporcjonalności).
W zakresie, w jakim akt ten stanowi środek przymusu (represalia) podjęty przeciwko państwu
Bezprawność aktu państwa niezgodnego z zobowiązaniem międzynarodowym jest wyłączona, jeśli akt czyniony jest w stanie siły wyższej, to jest w stanie, gdy niedająca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz