Odpowiedzialność cywilna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność cywilna - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzialność cywilna (zasady ogólne)
Immisje - zakaz ponad przeciętną miarę
Szkoda - z zasady i lucrum cessans i damnum emergens (choć niekiedy ograniczenie ustawowe do samego damnum emergens)
Przedmiotem szkody - środowisko (ale co jeśli element środowiska będący rzeczą niczyją, albo rzeczą niebędący?)
Wobec braku poszkodowanego nie ma szkody (ale ustawa wprowadza często odpowiedzialność quasi-odszkodowawcza (np. prawo atomowe)
Związek przyczynowy
Między szkodą a zdarzeniem musi zachodzić normalny związek przyczynowy
Podstawy odpowiedzialności
Odpowiedzialność na zasadzie winy
Należy wykazać winę sprawcy (naruszenie nakazu lub zakazu) lub niezachowanie należytej staranności
Kiepskie w prawie ochrony środowiska
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
Dotyczy prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwa (zakładu) wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody lub wytwarzający czy posługujący się materiałami wybuchowymi
Podmiot taki ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu powstałą wskutek ruchu takiego zakładu chyba, że nastąpiła wskutek:
Siły wyższej
Wyłącznej winy poszkodowanego
Wyłącznej winy osoby trzeciej za którą prowadzący przeds. odpowiedzialności nie ponosi
Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
Dotyczy tego kto w zakresie działalności gospodarczej wytwarza produkt niebezpieczny
Odpowiada za szkodę wyrządzoną przez taki produkt (na mieniu tylko wśród rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku i tak wykorzystywana)
Produkt niebezpieczny to (przesłanki łączne)
Rzecz ruchoma, nawet połączona z inną rzeczą (w tym zwierzęta i energia elektryczna)
Nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać przy normalnym użyciu
Sposób naprawienia szkody
Decyduje poszkodowany
Czy restytucja naturalna(nie można gdy niemożliwa lub pociągająca za sobą nadmierne trudności lub koszty) czy restytucja pieniężna
Roszczenie o zapobieżenie szkodzie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz