Od monologowego do konwersacyjnego przekazu kultury-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Od monologowego do konwersacyjnego przekazu kultury-opracowanie - strona 1 Od monologowego do konwersacyjnego przekazu kultury-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Od monologowego przekazu kultury Do konwersacyjnego przekazu kultury - tworzenie wewnętrznych umysłowych - tworzenie dialogowej praktyki społecznej reprezentacji
- przyswajanie kultury poza kontekstem - nabywanie kultury w kontekście
- samotny odbiór przekazu - wspólne uczestnictwo
- ukierunkowanie na ścisły przekaz - ukierunkowanie na działanie
informacji
- praca indywidualna - praca zespołowa
- teoria (opis) - praktyka (użycie)
+ jednokierunkowość komunikacji od + komunikacja relacyjna wieloaspektowa nadawcy do odbiorcy
- informacje - przekształcanie informacji
+ dane + informacja w kontekście
- bierność - aktywność
+ podmiot receptywny + podmiot aktywny
- statyczność - dynamiczność
+ przekaz zamknięty + przekaz otwarty
- uniwersalność - szczegółowość
+ monolog + dialog
- koncentracja na faktach - koncentracja na problemach
- przekaz oparty na słowie - media mieszane - przekaz różnorodny drukowanym
- skoncentrowanie się na nadawcy - skoncentrowanie się na odbiorcy przekazu
Wymiar kultury a działania animacyjne
Postawa wobec władzy
Status jest osiągany przez jednostki aktywne i kreatywne
Sposoby motywowania i nagradzania
Udział w procesie kreowania nowej rzeczywistości; zarządzanie przez entuzjazm
Sposoby zmieniania się
Improwizacja i dostrajanie się
Krytyka i rozwiązywanie konfliktów
Krytyka musi ulepszać działanie grupy a nie negować go
Uczestnicy
Współtwórcy
Sposoby myślenia i uczenia się
Zorientowane na proces, kreatywne, ad hoc, inspirujące
Stosunki między uczestnikami Całościowe, spontaniczne relacje powstające podczas wspólnego procesu twórczego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz