Podstawy animacji społeczno-kulturowej

note /search

Cechy kultury w zakresie animacji-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Podstawy animacji społeczno-kulturowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

PODSTAWY ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ 1. Cechy kultury w zakresie animacji - uczymy się jej - nabywanie w kontekście społecznym, nie jest wrodzona - wywodzi się z elementów biologicznych, psychicznych, społecznych ludzkiej egzystencji (nie ocenia co jest bardziej wartościowe a co mniej) - jest ...

Komunikacja werbalna i niewerbalna-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Podstawy animacji społeczno-kulturowej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1890

1. Hipoteza Sapira-Worfa (prawo relatywizmu językowego) Użytkownicy różnych języków myślą inaczej, a dzieje się tak na skutek różnic w regułach i formach językowych. Różnice czy podobieństwa kulturowe w myśleniu z zachowaniach społecznych wynikają z

Od monologowego do konwersacyjnego przekazu kultury-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Podstawy animacji społeczno-kulturowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Od monologowego przekazu kultury Do konwersacyjnego przekazu kultury - tworzenie wewnętrznych umysłowych - tworzenie dialogowej praktyki społecznej reprezentacji - przyswajanie kultury poza kontekstem - nabywanie kultury w kontekście - samotny odbiór przekazu - wspólne uczestnictwo - ukierunkowan...

Proces animacji-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Podstawy animacji społeczno-kulturowej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 868

1. Najważniejsze aspekty relacji animacyjnej - współpraca a nie rywalizacja, najważniejszy cel to wspólne działanie - równy status społeczny uczestników - spontaniczność i nie formalność kontaktów - wspólne doświadczanie bezpośrednie - zniesienie podziału na kulturę „wysoką” i „niską”, „profesj...