Ochrona roszczeń pracowniczych - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona roszczeń pracowniczych - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy: ochrona pozakodeksowa którą regulują w szczególności przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, w razie niewypłacalności pracodawcy ustawa o funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Niewypłacalność - zgodnie z ustawą to pojęcie szersze niż upadłość, poza upadłością może w nią wchodzić likwidacja, cofnięcie koncesji itd. W przypadku niewypłacalności pracownikowi przysługuje odszkodowanie wypłacane z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Fundusz ten ma na celu gromadzenie środków finansowych głównie ze składek. Z funduszu tego wypłacane są świadczenia gwarancyjne (i gwarantowane) z tytułu wynagrodzenia za pracę, innych świadczeń przysługujących pracownikowi. Świadczenia te mają charakter ograniczony. Nie mogą przysługiwać na okres dłuższy niż 3 m-ce od daty niewypłacalności. Ograniczenia te dotyczą również wysokości wynagrodzenia, nie przysługują w wysokości rzeczywistej tylko przeciętnej.
Prawo do Wypoczynku - konstytucyjnie prawo do wypoczynku jest realizowane poprzez przepisy dotyczące czasu pracy , dni wolnych od pracy, urlopów i zwolnień od pracy.
Inne świadczenia to: a) świadczenie wyrównawcze: inaczej konpensacyjne, świadczenie polegające na zwrocie z tytułu korzyści majątkowej jaką pracodawca w związku z pracą wykonaną przez pracownika. To koszty delegacji służb, przeniesienie służb, używanie własnych narzędzi itd.
b) Odprawy: mogą mieć różny charakter. Mogą przysługiwać z tytułu zwolnienia z pracy występującego z przyczyn nie dotyczących pracownika, odprawa przysługująca pracownikowi zatrudnionemu na podstawie wyboru, odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna itp. c) wypłata z zysku: przewiduje ustawa o przedsiębiorstwach państwowych. Dyrektorzy, główni księgowi mogą mieć wypłacane tego typu świadczenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz