Ochrona przed hałasem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przed hałasem - strona 1 Ochrona przed hałasem - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona przed hałasem Hałas to (art. 3 ust. 5 p.o.ś) - dźwięki od 16 Hz do 16 000 Hz Cel - jak najlepszy stan akustyczny środowiska Utrzymywanie poziomu hałasu na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny Zmniejszanie poziomu hałasu do norm Ocena stanu akustycznego środowiska W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Obligatoryjne dla: Aglomeracji powyżej 100 000 mieszkańców Niektórych dróg, linii kolejowych i lotnisk Fakultatywnie - gdy tak postanawia powiatowy program ochrony środowiska Minimum raz/5 lat starosta (dla dróg, kolei, lotnisk - zarządzający) sporządza mapy akustyczne W nich tereny zagrożone hałasem (te na których przekroczone wskaźniki) Używanie instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych i rekreacyjno-wypoczynkowych jest zakazane Wyjątki: Uroczystości okazjonalne Uroczystości religijne Imprezy sportowe, handlowe, rozrywkowe Inne legalne zgromadzenia Komunikaty służące bezpieczeństwu publicznemu Programy działań: Dla terenów gdzie przekroczone dopuszczalne poziomy W postępowaniu udział społeczeństwa Uchwalają: Rada powiatu - dla aglomeracji powyżej 100 tys mieszkańców i terenów poza aglomeracjami Sejmik województwa - dla pozostałych terenów poza aglomeracjami -dróg, kolei, lotnisk Na terenach rekreacyjno- rozrywkowych rada powiatu może uchwałą wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z silnikowych jednostek pływających Gdy na wodach żeglownych takie ograniczenie tylko rozporządzeniem Ministra wł. ds. Środowiska Obszary ciche - tworzy rada powiatu w drodze uchwały Wiążące dla planu zagospodarowania przestrzennego Wprowadza wymóg zachowania hałasu na co najmniej dotychczasowym poziomie Mozna je tworzyć: W aglomeracji - tereny gdzie nie występują przekroczenia poziomu hałasu wg. wskaźnika LDWN Poza aglomeracja - tereny nie narażone na oddziaływanie hałasu Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu Wydaje ją wojewódzki inspektor ochrony środowiska Jeśli zakład powoduje hałas poza swoim terenem, przekraczający normy to postępowanie wszczyna się z urzędu. Nie dotyczy to hałasu Z dróg, kolei, tramwajów, portów i lotnisk Związanego z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz