Ochrona pracy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona pracy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona pracy : w znaczeniu szerszym obejmuje wszystkie normy P.P., które służą interesom pracowniczym. A więc są to przepisy dotyczące ochrony trwałości stosunku pracy, ochronie wynagrodzenia, ochronie czasu wolnego itp. Częściej używa się pojęcia ochrona pracy w znaczeniu węższym, rozumianym jako ogół norm prawnych ustanowionych w celu zabezpieczenia pracownika przed utratą życia lub zdrowia. W zakres tego pojęcia wchodzą normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), skutków niedopełnienia obowiązków z zakresu BHP, organizacji i postępowania organów nadzoru nad warunkami pracy.
Bezpieczeństwo i higiena pracy: K.P. wprowadził ogólny obowiązek zapewnienia pracownikom bezp. i higieny pracy. To również obowiązek konstytucyjny. Obowiązek ten ma charakter jednostronny, w tym sensie że jest on niezależny od tego czy druga strona wywiązuje się ze swoich obowiązków. K.P. nie ogranicza się do przestrzegania przepisów i zasad BHP, K.P. wymaga aby pracownik pracował w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy, aby został stworzony stan wykluczający narażenie pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Przepisy BHP to przepisy K.P., innych ustaw, przede wszystkim rozporządzenia wykon. Wśród tych rozporządzeń wyróżnia się takie które dotyczą ogółu pracowników oraz przepisy dotyczących pracowników zatrudnionych w określonej branży. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz