Ochrona danych osobowych w Europie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona danych osobowych w Europie - strona 1 Ochrona danych osobowych w Europie - strona 2 Ochrona danych osobowych w Europie - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona danych osobowych w Europie.
Jednym z pierwszych a zarazem podstawowych aktów prawnych stających w obronie praw i wolności człowieka jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka) z 1950 roku. Przedstawia ona i reguluje stosunek państwa do ochrony praw, jednostki prawa, jakie tej jednostce przysługują jak również środki, które służą dochodzenia tych praw. 28 stycznia 1981 roku w Strasburgu został wydany przez Radę Europy dokument: Konwencja nr 108 o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawa międzynarodowego, a głównym z dziedziny ochrony danych osobowych. Uważa się je obok wspomnianej wyżej Konwencji nr 108 Rady Europy do najważniejszych dokumentów prawa międzynarodowego ostatniego czasu. 23 września 1980 roku zostały wydane wytyczne w sprawie Ochrony Prywatności i Przekazywania Danych Osobowych Pomiędzy Krajami. Uważa się je obok wspomnianej wyżej Konwencji nr 108 Rady Europy do najważniejszych dokumentów prawa międzynarodowego ostatniego czasu. Istotnym, dla Polski wydarzeniem było wydanie 29 sierpnia 1997 roku Ustawy o ochronie danych osobowych. Były to uregulowania zupełnie nieznane w naszym systemie prawnym. Zderzenie z czymś nowym i dosyć skomplikowanym spowodowało, że do dzisiaj analizowanie tej materii sprawia prawnikom wiele kłopotów. Obecnie obowiązuje Ustawa z dnia 22 stycznia 2004r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Każdy ma prawo do poszanowania prywatności życia prywatnego i rodzinnego, domu oraz korespondencji. - Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
W wielu aspektach życia codziennego gromadzone są i stosowane informacje dotyczące osób fizycznych - zwane „danymi osobowymi”. Osoba udziela danych osobowych, gdy przykładowo składa wniosek o kartę biblioteczną, zapisuje się na siłownię, otwiera rachunek bankowy itd. Dane osobowe mogą być pobierane bezpośrednio od osób lub z istniejącej bazy danych. Dane te mogą być następnie stosowane do innych celów i/lub mogą być wymieniane z innymi stronami. Danymi osobowymi mogą być dowolne dane identyfikujące osobę, jak np. jej imię i nazwisko, numer telefonu czy zdjęcie.
Postęp w technologii komputerowej wraz z rozwojem nowych sieci telekomunikacyjnych przyczynia się do swobodniejszego przepływu danych osobowych przez granice. W efekcie dane dotyczące obywateli jednego Państwa Członkowskiego są niekiedy przetwarzane w innych Państwach Członkowskich UE. Z tego względu, ponieważ dane osobowe są coraz częściej gromadzone i wymieniane między podmiotami, wystąpiła konieczność wprowadzenia przepisów regulujących transfer danych.


(…)

… z obowiązków organu nadzorczego jest prowadzenie uaktualnianego rejestru publicznego umożliwiającego ogółowi społeczeństwa dostęp do imion i nazwisk lub nazw wszystkich administratorów danych i rodzaju wykonywanego przez nich przetwarzania danych. Z reguły wszyscy administratorzy danych muszą zawiadamiać organ nadzoru, gdy przetwarzają dane. Państwa
Członkowskie mogą wprowadzić przepisy upraszczające…
… rozmów wychodzących. Z kolei użytkownicy korzystający z tej usługi muszą mieć możliwość odrzucenia rozmów przychodzących od osób, które mają zablokowaną identyfikację rozmów wychodzących. Ponadto dyrektywa określa, że w przypadku istnienia spisów abonentów wydawanych w formie druku lub w formie elektronicznej osoby fizyczne mają prawo być pomijane - z zasady nieodpłatnie - w takich spisach.
Dane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz