Ocenianie pracowników - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocenianie pracowników - wykład - strona 1 Ocenianie pracowników - wykład - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 5: Ocenianie pracownikówpkt.3 Ocena pracy może dotyczyć :
Wymagań pracy → wartościowanie pracy → relacje wynagrodzeń zasadniczych
Kompetencje (kwalifikacje, cechy osobowe, zachowanie pracownika) → → system ocen okresowych → przeszeregowanie, awans, nagrody, premie
Wyniki pracy → formy płac → premie, nadwyżka akordowa, benefity
Ocenianie pracowników :
Wyrażony w formie ustnej lub pisemnej pogląd wartościujący cechy osobowe, zachowania i efekty pracy pracowników (A. Pocztowski)
Każda procedura, zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania i wykorzystywania informacji uzyskanych od pracowników i o pracownikach w celu określenia efektów ich pracy (T. Listwan) Cele oceniania : korekcyjny (korygowanie źle wykonywanych zadań), stabilizujący (zachęcenie do pozytywnych zachowań), rozwojowy (określenie celu, do którego należy dążyć) cele organizacyjne (zatrudnianie pracowników, przemieszczenia, planowanie działalności szkoleniowej i karier zawodowych, przyznawania premii i nagród, karanie, zwolnienia), psychospołeczne (kształtowanie postaw i zachowań dzięki tzw. feedback Funkcje oceniania: ewaluacyjna (retrospektywna) - ocena w odniesieniu do oczekiwanych standardów
rozwojowa (prospektywna) - rozwój potencjału pracy Kryteria oceniania : osobowościowe - ich uwzględnienie wynika z przekonania o istnieniu zależności pomiędzy predyspozycjami psychicznymi pracownika i ich dopasowaniem do określonego stanowiska pracy a efektywnością ich pracy (ważne szczególnie dla stanowisk kierowniczych, np. odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, wyobraźnia, opanowanie, zrównoważenie) kwalifikacyjne - dotyczą wiedzy i umiejętności pracownika, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku (np. umiejętność obsługi określonych maszyn, znajomość języków obcych, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) behawioralne - wynikają z wymagań stanowiska pracy, którym sprostaniu mogą sprzyjać określone wzorce zachowań (np. systematyczność, wytrwałość i staranność, lojalność, przestrzeganie dyscypliny, dyspozycyjność, uczciwość itp.) efektywnościowe - odnoszą się do wyników indywidualnego pracownika lub zespołu (konieczne jest określenie sposobów pomiaru efektywności pracy, np. wartość sprzedaży, uzyskane oszczędności, pozyskanie nowych klientów, skrócenie czasu realizacji zadań) Podmioty oceniania :
podwładni - kadra kierownicza (wyższego szczebla, średniego i najniższego), pracownicy na stanowiskach specjalistycznych, wykonawczych, administracyjnych oraz o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz