Ocena toksyczności związku na podstawie zależności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena toksyczności związku na podstawie zależności - omówienie - strona 1 Ocena toksyczności związku na podstawie zależności - omówienie - strona 2 Ocena toksyczności związku na podstawie zależności - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ocena toksyczności związku na podstawie zależności struktura chemiczna - aktywność biologiczna
Ocena toksyczności zw na podstawie zależności struktura chemiczna- aktywność biologiczna:
Aldehydy = działania drażniące np. salicylowy
Nitrozwiązki aromatyczne i aminopochodne = działania methemoglobinotwórcze
Chloropochodne alifatyczne = uszkodzenia wątroby
Związki fosforoorganiczna = inhibicja acetylocholinoesterazy AChE
Zależność aktywności działania toksycznego i kanceroggenego od struktury chemicznej i właściwości fizykochemicznych związku to QSAR.
Ze wzrostem liczby at C w cząsteczce alkoholi alifatycznych rośnie siła ich narkotycznego działania (prawo Richardsona), podobnie alkany, alkeny, chloropochodne węglowodory, ketony, estry.
Toksyczność zw zwiększa się, gdy dodamy podstawniki:
CH3 w związkach pierścieniowych
NH2 działania methemoglobiny
NO2, NO silne działanie utleniające
CN, F prowadzi do syntezy letalnej
Właściwości fizykochemiczne wpływają na toksyczność (temperatura wrzenia benzenu 80stC, niższa niż homologów, np. toluenu, ksyleny), zbliżone wartości LD50, a ryzyko zatrucia benzenem największe.
Lipofilność substancji (współczynnik podziału olej/woda)- Łazariew. Ułatwia transport do receptora (przenikanie przez bariery lipidowe), ale nadmierna litofilność powoduje zatrzymanie substancji w pierwszej napotkanej warstwie lipidowej.
Drogi narażenia:
Doustnie
Inhalacyjnie
Dożylnie
Skórnie
Podskórnie
Naskórnie
Domięśniowo
Dootrzewnowo
2) Ocena toksyczności ostrej
Toksyczność ostra- zdolność subs do wywołania efektu toksycznego po jej podaniu (wchłonięciu) do org w dawce jednorazowej lub po jednorazowym narażeniu.
Toksyczność ostrą określa się ilościowo, wyznaczając LD50 powodującą śmierć 50% zwierząt użytych w doświadczeniu.
Daje odp na pyt:
Jaka dawka potrzebna, żeby zwierzę padło?
Jakie narządy ulegają uszkodzeniu?
Czy subs ma działania drażniące, czy uczulające?
Sposoby wyznaczania toksyczności ostrej i przewlekłej. Metoda klasyczna
Wg OECD wyróżnia się 4 sposoby badań toksyczności ostrej subs i wyznaczania LD50:
1) Met klasyczną
2) Met ustalonej dawki (podanie droga pokarmową)
3) Met klas ostrej toksyczności
4) Met skokową
Metoda klasyczna:

(…)

… zwierząt, z których nie więcej niż 1 powinno być gryzoniem i nie więcej niż 1 ptakiem.
Subs podawane są 3 drogami:
Doustnie p.o.
Dożylnie i.v.
Podskórnie s.c.
Podczas eksperymentu systematycznie kontroluje się masę ciała, zauważone zmiany w zachowaniu, wygląd skóry, sierści, oczu. Szczególną uwagę zwraca się na czasy wystąpienia i trwania objawów toksycznych (wymioty, ślinotok, biegunki, senność, drżenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz