ocena toksyczności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ocena toksyczności - omówienie - strona 1 ocena toksyczności - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo Habera
Prawo Habera
W pewnym zakresie stężeń zgon zwierzęcia można spowodować niższym
stężeniem substancji w powietrzu, przedłużając czas ekspozycji. Zjawisko to znane
jako prawo Habera określa wzór:
E0 = C.t
Dla wywołania efektu letalnego E0 potrzebne jest osiągnięcie odpowiedniego
iloczynu stężenia C i czasu ekspozycji t. Zgon nastąpi, gdy iloczyn ten osiągnie
pewną stałą wartość.
Prawo Habera spełnione jest tylko dla krótkich odstępów czasu (rzędu godzin).
Później wpływają już procesy biotransformacji i wydalania.
Klasyfikacja działania toksycznego substancji chemicznych po podaniu
dożołądkowym, stosowana w krajach UE (Dyrektywa RE 93/32/EWG 30.04.1992 r.)
Klasyfikacja toksyczności trucizn wg Hodge’a i Sternera (USA)
Stopień
Nazwa
toksyczności
1
2
3
Nadzwyczaj
toksyczna
Bardzo
toksyczna
Średnio
toksyczna
Prawdopodobna
LD50 (g/kg m.c.) LD50 (g/kg m.c.) LD50 (ppm)
dawka śmiertelna
droga doustna; droga dermalna; droga inhalacyjna; dla dorosłego
szczury
króliki
szczury
człowieka w
gramach
≤0,001
≤0,005
≤10
≈0,065
0,05
0,043
100
4
0,5
0,34
1000
30
4
Słabo toksyczna
5,0
2,81
10 000
5
15,0
22,6
100 000
6
15,0
22,6
100 000
bardzo toksyczna (T+)
toksyczna (T)
szkodliwa (Xn)
mało szkodliwa
I
II
III
IV
* stosowany na opakowaniach i kartach charakterystyki substancji
** substancja nie stwarza ryzyka ostrego zatrucia
1000
Stosunkowo
nieszkodliwa
Klasa toksyczności
(symbol)*
250
Praktycznie
nietoksyczna
Metoda klasyczna, metoda
Metoda ustalonej dawki
klas toksyczności ostrej
(dawka różnicująca)
(dawka p.o. dla szczura)
[mg/kg m.c.]
LD50 1000
Ocena toksyczności podostrej (test 28-dniowy)
Ocena toksyczności podostrej (test 28-dniowy)
W teście tym bada się substancje o spodziewanej małej toksyczności,
produkowane w małych ilościach i mające ograniczone przeznaczenie. Badaną
substancję podaje się doustnie codziennie w zróżnicowanych dawkach kilku
grupom zwierząt, stosując jeden poziom dawkowania na grupę przez 28 dni.
Należy testować na przynajmniej 10 zwierzętach (5 samcach i 5 samicach) na
każdym etapie dawkowania, zalecanym gatunkiem jest szczur. Powinno się badać
przynajmniej 3 grupy narażenia i grupę kontrolną. Przez okres podawania
Zarówno zwierzęta, które padną w czasie doświadczenia, jak i te, które przeżyły, po
uśmierceniu poddaje się sekcji. Uzyskane wyniki zbiera się w formie tabeli i
poddaje się ocenie statystycznej. Na zakończenie badania sporządza się dokładne
sprawozdanie. Specyficznym parametrem kontrolnym w tej metodzie są zmiany
neurologiczne. Za pomocą tej metody można wykazać zmiany immunologiczne
oraz toksyczność wobec narządów rozrodczych.
substancji prowadzi się dokładne obserwacje ogólne zwierząt w celu uchwycenia
objawów toksycznych. Na zakończenie badania przeprowadza się oznaczania
hematologiczne, biochemiczne, makroskopowe i histopatologiczne.
8
Ocena toksyczności podprzewlekłej (test 90-dniowy)
Ocena

(…)

… dni.
Należy testować na przynajmniej 10 zwierzętach (5 samcach i 5 samicach) na
każdym etapie dawkowania, zalecanym gatunkiem jest szczur. Powinno się badać
przynajmniej 3 grupy narażenia i grupę kontrolną. Przez okres podawania
Zarówno zwierzęta, które padną w czasie doświadczenia, jak i te, które przeżyły, po
uśmierceniu poddaje się sekcji. Uzyskane wyniki zbiera się w formie tabeli i
poddaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz