Ocena efektywności pracownika - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena efektywności pracownika - omówienie - strona 1 Ocena efektywności pracownika - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ocena efektywności pracownika Podstawowym warunkiem uczciwej i efektywnej oceny działań pracowników jest wyznaczenie rozsądnych, osiągalnych, ambitnych, dających się zmierzyć celów działania, które są ustalane wspólnie z pracownikiem. Okresowo - raz w roku - powinno sporządzać się ocenę wyników pracy. Opis danego stanowiska zawiera wykaz umiejętności wymaganych do prawidłowego wykonania danej pracy i jest ustalany na początku. Po ustaleniu celów dokładniej precyzuje się te umiejętności w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. Przed podjęciem pracy lista ta musi być dokładnie zrozumiana i zaakceptowana przez pracownika i jego przełożonego. Porównanie wyników z ustalonymi standardami. Sporządzenie spisu wykazanych umiejętności i słabych stron. Jakie były najważniejsze osiągnięcia pracownika Które cele nie zostały osiągnięte wcale lub na oczekiwanym poziomie Które zostały osiągnięte w sposób zadowalający Jakie były konsekwencje nie osiągnięcia celów - indywidualne, w dziale, organizacji Jakie były konsekwencje osiągnięcia celów Jakie było zachowanie pracownika wobec trudności. Ocenia się jakość pracy, talent, sprawność, wiedzę, kompetencję, potencjał pracownika. Oceny dokonywane są na bieżąco i okresowo np. roczny raport oceniający / przegląd rezultatów pracy. Raport oceniający / przegląd pracy powinien zawierać: Faktyczne wyniki pracy a ustalone cele: obowiązki i zakres odpowiedzialności przydzielone pracownikowi, pełne sprawozdanie z faktycznych osiągnięć pracownika Wady i zalety: opis wad i zalet pracownika w odniesieniu do zakresu obowiązków, wskazanie metod, które podjęto lub będą podjęte dla skorygowania wad, ustalenie celów, norm i kryteriów oceny wyników by pracownik posiadał informację czego się od niego oczekuje Cele i dążenia pracownika w raz z podaniem sposobu ich osiągnięcia Plan szkoleniowy i rozwojowy. Zalecenia dotyczące wymagań szkoleniowych i zadań rozwojowych. Ocena ogólna.: Nie zadawalający, gdy pracownik nie spełnia wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, jakość pracy, ilość pracy, terminy poniżej dopuszczalnej normy, brak zrozumienia zakresu obowiązków nawet po rozmowie z przełożonym, niewystarczające wysiłki lub brak zdolności mogących doprowadzić do poprawy, brak inicjatywy, złe stosunki z innymi pracownikami zadawalający, gdy podstawowe wymagania zostały spełnione w sposób odpowiedni, niektóre cele nie zostały zrealizowane, ta ocena odnosi się do pracownika, który krótko zajmuje dane stanowisko i odnosi nie najgorsze postępy lub do osoby, której wyniki pogorszyły się. w pełni zadawalający oznacza gruntowną fachowość, praca zawsze wykonana w terminie, pokonywane problemy, spełnia wszystkie wymagania związane ze stanowiskiem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz