Obszary problemowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary problemowe- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Delimitacji (podziału) obszarów można dokonać z punktu widzenia różnych celów
poznawczych i praktycznych, a także przy zastosowaniu różnych procedur i metod.
Wynikiem takich podziałów mogą być obszary homogeniczne (jednorodne), obszary
funkcjonalne.
Obszar problemowy (wg ustawy) – obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki
przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych. Obszar wskazany w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa lub w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Rodzaje obszarów problemowych:
1. Obszary jednokonfliktowe – jeden element jest problemem, np. obszary:
- ekologicznego zagrożenia,
- niskiego poziomu życia,
- dysproporcji rozwoju między gałęziami gospodarki, czy dziedzinami życia,
- wysokiego bezrobocia,
- o deficycie wody,
- o niewykorzystanych szansach rozwoju gospodarki żywnościowej,
- niewykorzystanych szans rozwoju turystyki.
2. Obszary wielofunkcyjne:
a) konfliktów i dysproporcji funkcjonalnych rozwoju:
- ekologicznego zagrożenia,
- obszary zagrożenia deficytem wody,
- obszary chronione,
- obszary o wysokiej stopie bezrobocia.
b) obszary niewykorzystanych możliwości rozwju:
- niska produktywność rolnictwa,
- niewykorzystane przestrzenie dla rolnictwa,
- niewykorzystane przestrzenie dla rozwoju konkretnej dziedziny gospodarki
Obszary depresji społeczno-gospodarczej – kiedy zachodzi kilka elementów jednocześnie, np.
Śląsk.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz