Obróbka wykańczająca otworów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obróbka wykańczająca otworów - strona 1 Obróbka wykańczająca otworów - strona 2 Obróbka wykańczająca otworów - strona 3

Fragment notatki:

Obróbka wykańczająca otworów.
Dobór sposobu obróbki oraz ich kolejność , potrzebna dla wykonania dokładnego otworu, zależy od wielkości otworu i dokładności jego wymiaru, kształtu, powierzchni i położenia osi, jak również od tego czy otwór, jest wykonany w pełnym materiale, czy był wstępnie odlany, czy odkuty.
-dla otworów w pełnym materiale o ø 8mm, gdy nie ma potrzeby zachowania dokładności położenia osi wiercenie, rozwiercanie zgrubne i rozwiercanie wykańczające;
- dla otworów o dokładnym położeniu osi: wiercenie, roztaczanie lub wytaczanie wstępne, roztaczanie lub wytaczanie kształtujące oraz rozwiercanie. Rozwiercanie można zastąpić przeciąganiem,
-otwory ø 80mm są z reguły roztaczane lub wytaczane oraz szlifowane.
1.Dokładne rozwiercanie otworów.
- ma na celu nadanie otworowi wymiaru, kształtu i chropowatości o określonej dokładności. Ilość ostrzy w rozwiertaku wynosi od 4 do 18. 2.Dokładne roztaczanie i wytaczanie otworów.
- przeprowadzane jest dla otworów dużych 150mm
Oprócz rozwiercania wykańczającego i wytaczania bardzo dokładnego stosuje się szlifowanie otworów.
3.Szlifowanie otworów.
Nie zaleca się szlifowania otworów o średnicy 30 kG/mm2.
Najczęściej stosuje się szlifowanie przy posuwie wzdłużnym wynoszącym 0,4-0,8 szerokości ściernicy przy szlifowaniu zgrubnym i przy głębokości skrawania 0,005-0,02 mm oraz 0,25-0,4 szerokości ściernicy przy ostatecznym szlifowaniu i przy głębokości skrawania 0,002-0,01 mm na podwójny skok ściernicy.
Szlifowanie przy posuwie poprzecznym stosuje się do obróbki krótkich otworów. Szlifowanie czół przy niedużych otworach można przeprowadzić z jednego ustawienia, a w pewnych przypadkach (rys.a)-jednocześnie z powierzchnią obrotową.
szlifowanie bezkłowe
partia pierścieni wspiera się na podtrzymce 3. W celu założenia przedmiotu szlifowanego należy odsunąć rolkę dociskową 2 i wycofać wrzeciono szlifierki.
Wprowadzenie i wyprowadzenie części ze strefy pracy może być zautomatyzowane rys,5.30.
szlifowanie obiegowe /planetarne/

(…)

… jej są zależne od indywidualnej wprawy robotnika. Ręcz­na obróbka leży w zakresie rzemiosła, wprawdzie wysokiej klasy, ale o niepow­tarzalnych wynikach. Dlatego też w produkcji seryjnej docieranie luźnym proszkiem jest wypierane przez docieranie osełkami, jako proces dający lepsze wyniki i o większej wydajności.
-Docieranie osełkami (gładzenie-honning)
Docieranie osełkami (gładzenie-honning). Docieranie…
… w porównaniu z innymi sposobami obróbki (np. bardzo dokładne szlifowanie),
— duża dokładność kształtu obrabianych otworów (odchyłki nie prze-: kraczają 0,005 mm),
—- możliwość uzyskania dużej dokładności powierzchniowej sięgającej
Ra = 0,04 firn chropowatość.
Docieranie może być stosowane do obróbki stali, żeliwa i stopów metali nie­żelaznych. Za pomocą docierania osełkami można obrabiać otwory cylindryczne…
… udarowo-ściernej przedstawiono na rys.5.35. Ziarna materiału ściernego l (węglika krzemu lub węglika boru) podawane są w miejsce obróbki jako zawiesina wodna. Są. one uderzane przez końcówkę roboczą 2. Źródłem drgań posuwisto-zwrotnych jest przetwornik magnetostrykcyjny 3, przetwarzający prąd wysokiej częstotliwości, płynący z generatora obrabiarki, na drgania mechaniczne o amplitudzie rzędu kilku metrów…
… na to czy są to przewodniki prądu elektrycznego czy nie (np. szkło). Tak więc ten sposób obróbki umożli­wia wykonanie otworu w materiałach trudno obrabialnych, w których tradycyjnymi sposobami jest to niemożliwe. Obróbka udarowo-ścierna pozwala na uzyskanie dokładności w granicach 0,0054-0,01 mm, a chropowatość w granicach Ra = 0,32 -0,14µm
Obróbka plastyczna otworów.
Do najczęściej stosowanych sposobów powierzchniowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz