Obrobka cieplna stali narzędziowych do pracy na gorąco - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrobka cieplna stali narzędziowych do pracy na gorąco - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Obróbka cieplna stali narzędziowych do pracy na gorąco - poddaje się obróbce składającej się z hartowania i wysokiego odpuszczania. W celu zmniejszenia naprężeń cieplnych stosuje się wielostopniowe nagrzewanie do temp austenityzowania, zwłaszcza w odniesieniu do narzędzi o dużych wymiarach, wykonywanych ze stali wysoko stopowych, aby zabezpieczyć narzędzia przed odwęglaniem i utlenianiem, nagrzewanie i wygrzewanie w temp wyższej od 650 st cel odbywa się w piecach atmosferami ochronnymi. Temp austenityzowania tych stali jest zawarta w zakresie od 840 - 1140 i dobierana tak by nie dopuścić do nadmiernego rozrostu ziarn austenitu pierwotnego gdyż powoduje to zmniejszenie, ciągliwiści w stali. Prawidłowe warunki austenityzowania zapewniają rozpuszczenie większości węglików stopowych w austenicie, dzięki czemu uzyskuje się wymagana hartowność stali a po zahartowaniu - strukturę martenzytu listwowego nasyconego pierwiastkami stopowymi i węglem. Struktura taka umożliwia wydzielenie węglików stopowych podczas odpuszczania i związany z tym efekt twardości wtórnej. Chłodzenie narzędzi małych wykonuje się w oleju a dużych w sprężonym powietrzu. Bezpośrednio po zahartowaniu w temp około 80 - 200 wykonuje się odpuszczanie. Korozja - zjawisko niszczenia w wyniku elektrochemicznych reakcji z otaczającym środowiskiem, podział: elektrochemiczne i chemiczne. Korozja powoduje: obniżenie własności mechanicznych i urzytkowych, b. duże straty ekonomiczne, straty energetyczne, straty pracy ludzkiej. Ochrona przed korozja: do głównych środków zabezpieczających przed korozja należą: dobór składu chemicznego stopów pracujących w warunkach korozji, ochrona katodowa, ochrona protektorowa, ochrona anodowa, stosowanie inchibitorow, powłoki i warstwy ochronne, ograniczenie oddziaływania środowiska korozyjnego. Powłoka chromowa - otrzymywana metoda powlekania galwanicznego, nakładanie sfazy gazowej. Znaczenie niklu w stalach perlitycznych: zwiększa (twardość, wytrzymałość, granice plastyczności, żarowytrzymałość, wlasci niemagnetyczne): zmniejsza (krytyczna szybkość chłodzenia, odporność na zużycie, podatność na obróbkę plastyczna, skrawalność, podatność na tworzenie zgorzeliny) wpływ niemal stały (wydłużenie, przewężenie, udarność); nikiel w stalach austenitycznych zwiększa (wytrzymałość, wydłużenie, przewężenie, udarność, żarowytrzymałość, odporność na korozje) zmniejszają (twardość, granice plastyczności, krytyczna szybkość chłodzenia, podatność na obróbkę plastyczna skrawalność, podatność na tworzenie zgorzeliny). Charakterystyka stali żaroodpornej i żarowytrzymałej - od stali i stopów pracujących w wysokiej temp w zakresie poniz4ej 600 st wymaga się dużej żaroodporności i żarowytrzymałości, żaroodporność to odporność stopu na działalność czynników chemicznych głownie powietrza oraz spalin, ich agresywnych składów w temp wyższej niż 600 st. Jest ściśle związana ze skłonnością stali do tworzenia zgorzeliny, zgorzelina powinna stanowić ciągła warstwę przylegająca do metalicznego rdzenie, co utrudnia dyfuzje utleniania i jonów metalu. Żarowytrzymałość odporność stopu na odkształcenia, z czym wiąże się zdolność do wytrzymywania obciążeń mechanicznych w wysokiej temp powyżej 600 st, duża żarowytrzymałość wykazują stale o strukturze austenitycznej ze względu na mniejsze współczynniki dyfuzji niż w ferrycie o znanej wielkości ziarn i dyspersyjnymi wydzieleniami faz głównie na granicach ziarn. Aluminium należy do metali o bardzo dużym znaczeniu technicznym, jest stosowane zarówno w postaci czystego metalu jak i w wielu stopach. Aluminium może być obrabiane plastycznie n zimno i na gorąco. Al. Przewodzi wysoka przewodność elekt. Al. Wykazuje duża odporność na korozje, polepsza odporność na korozje, jako powłoka tlenkowa. Podzial:1. ze względu na sposób wytwarzania stopy aluminium dzieli się na odlewnicze, do obróbki plastycznej 2. stopy aluminium z krzemem 3 st al. z magnezem 4 z miedzią 5 wieloskładnikowe stopy al. z cynkiem. 6. z manganem 7 z żelazem. Przemiany w stali podczas chłodzenia w zależności od szybkości chłodzenia i temp przechłodzenia mogą zochodzic przemiany: 1. martenzytyczna - jest przemiana bez dyfuzyjna i zachodzi przy dużym przechłodzeniu austenitu do temp początku przemiany martenzytycznej 2. bajnityczna - łączy sobie cechy przemiany bezdyfuzyjnej i dyfuzyjnego przemieszczania węgla, zachodzi przy chłodzeniu stali do temp około 450 - 200, powstaje bajnit. 3. perlityczna zachodzi po ochłodzeniu austenitu. Charakterystyka stopów magnetycznych: miękkie (stosowane są w postaci blach elektrochemicznych prądnicowych) twarde (są stosowane na magnesy trwale)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz