Obowiązki pracownika - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracownika - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązki pracownika w trakcie trwania stosunku pracy.
Obowiązki podstawowe, wynikające z istoty stosunku pracy.
Wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy (art. 22 § 1 k.p.) - pracownik jest zobowiązany do:
sumiennego i starannego wykonywania pracy (art. 100 § 1 k.p.),
stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy (art. 100 § 1 k.p.),
przysparzania korzyści z wykonywania pracy pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Szczegółowe obowiązki pracownika:
obowiązki wynikające z faktu nawiązania stosunku pracy:
poddanie się wstępnym badaniom lekarskim (w trakcie trwania stosunku pracy badaniom okresowym),
przeszkolenie się w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
zaznajomienie się z ustalonym porządkiem w pracy;
obowiązki związane z wykonywaniem pracy:
przestrzeganie ustalonego czasu pracy - polega przede wszystkim na wykonywaniu pracy w czasowych ramach wyznaczanych obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy;
przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy - polega na przestrzeganiu regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
dbałość o dobro zakładu pracy:
ochrona tajemnic pracodawcy - chodzi o tajemnice reglamentowane prawnie, a także o te, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę,
umowne powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy (art. 1001 § 1 k.p. - zakaz konkurencji), czyli zakaz podejmowania działalności, która choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy, jak również takiej, która skierowana jest do tych samych odbiorców;
przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.), czemu odpowiada obowiązek pracodawcy wpływania na ich kształtowanie (art. 94 pkt 10 k.p.); obowiązki związane z ustaniem pracy - to przede wszystkim konieczność rozliczenia się z pracodawcą, co dotyczy w szczególności mienia powierzonego z obowiązkiem zwrotu bądź koniecznością rozliczenia się, a także innych przedmiotów stanowiących własność pracodawcy (np. samochód służbowy, telefon, komputer). Odpowiada temu obowiązek pracodawcy przeprowadzenia takich badań.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz