Nowe przestrzenie społeczno-ekonomiczne- kontekst globalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowe przestrzenie społeczno-ekonomiczne- kontekst globalny - strona 1 Nowe przestrzenie społeczno-ekonomiczne- kontekst globalny - strona 2 Nowe przestrzenie społeczno-ekonomiczne- kontekst globalny - strona 3

Fragment notatki:


24.01.2010 r.
III rok ZSG 09/10
Ćwiczenie 1 : Nowe przestrzenie społeczno-ekonomiczne- kontekst globalny
Celem ćwiczenia jest określenie zróżnicowania przestrzennego hotspotów oraz określenie związków z zamożnością państw świata.
Przestrzenne rozmieszczenie hotspotów wykazuje duże dysproporcje. Widać duże różnice w rozmieszczeniu hotspotów między krajami Północy- gdzie najwyraźniej widać ich przewagę w stosunku do krajów Południa. Największa ilością hotspotów na świecie dysponują Stany Zjednoczone. Niewiele mniejszą odznaczają się kraje Europy Zachodniej. Pośród państw azjatyckich dużą liczbą hotospotów wyróżniają się: Chiny, Korea Pd., Japonia oraz Rosja.
Przestrzenne zróżnicowanie hotspotów na świecie nawiązuje do tradycyjnego podziału państw świata na- ,,bogatą północ” i ,,biedne południe”. A co za tym idzie- to właśnie rozwój łączności jest wynikiem systematycznie rosnących potrzeb gospodarczych i społecznych, zwłaszcza w krajach bogatych.
Jak obrazuje ryc.1 dostęp do hotspotów na świecie nie jest powszechny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo i społecznie. Pod względem liczby hotspotów na 100 000 mieszkańców- sytuacja przedstawia się podobnie jak w przypadku rozmieszczenia liczby samych hotspotów. W przodujących pod tym względem, tak jak również w poprzednim przypadku są Stany Zjednoczone (11,0], kraje Europy Zachodniej, w tym również Szwecja i Finlandia, a także dochodzą tutaj Australia i Nowa Zelandia. W przedziale [2,87-11,0] liczby hotspotów na 100 000 mieszkańców, charakteryzują się państwa: Kanada, Chile, Norwegia, Włochy, Grecja, Rosja oraz Japonia. Pozostałe kraje odznaczają się liczbą (

(…)

… się niewielką ich liczbą).
Biorąc pod uwagę zróżnicowanie przestrzenne PKB per capita (ryc.2) i liczbę hotspotów (ryc.1) to widać między nimi ścisły związek. W krajach, w których poziom rozwoju gospodarczego i społecznego jest wysoki- charakterystyczne jest występowanie większej ilości hotspotów, jest to np. Kanada, Stany Zjednoczone, państwa Europy Zachodniej i Północnej, Japonia, Australia, Nowa Zelandia. W grupie państw intensywnie się rozwijających (np. kraje Ameryki Łacińskiej) lub grup państw opóźnionych w rozwoju gospodarczym (przede wszystkim państw afrykańskich)- gdzie udział PKB jest niższy- w tym wypadku liczba hotspotów maleje.
Występuje duża zależność pomiędzy liczbą hotspotów na 100 000 mieszkańców a PKB per capita (ryc.3). Wskaźnik korelacji wynosi (r = +0,85) jest to silna korelacja dodatnia- co oznacza, że wraz ze wzrostem liczby hotspotów na 100 000 mieszkańców rosną też wartości PKB per capita. Ma to ścisły związek z poziomem rozwoju wszystkich dziedzin gospodarki danego kraju- zatrudnienia największego odsetka ludności w sferze usług nieprodukcyjnych, wysoki poziom rozwoju oświaty i kultury itp. Porównując zależności pomiędzy liczbą hotspotów na 100 000 mieszkańców a poziomem rozwoju…
…. Nie można, więc prowadzić do jej zabicia, bo zabiłaby samą siebie. Teoria sieciowa pokazuje jednak- i tu dostęp do Internetu jest dobrym tego przykładem, że dominująca w geografii społeczno-ekonomicznej teoria miejsca centralnego Christallera, ustępuje miejsca czemuś, co nazywamy na razie teorią przepływu centralnego.
Hotspoty są instalowane najczęściej w hotelach, restauracjach, lotniskach, dworcach, uczelniach, centrach handlowych, centrach miast i innych miejscach publicznych (np. parkach). To przepływ procesów biznesowych i społecznych. Kraje, w których ten przepływ osiągnął kluczową pozycję w światowej hierarchii- to również opisuje geografia, choć nie sama. Dostęp do Internetu- jest tam, gdzie coś się dzieje. Dotyczy to, więc dwóch parametrów przestrzeni w opisywanych krajach- ich gęstości i aktywności oraz połączeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz