normy proceduralne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
normy proceduralne - omówienie - strona 1 normy proceduralne - omówienie - strona 2 normy proceduralne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo konstytucyjne- wykład 29.10.12
Normy proceduralne
Normy proceduralne sensu stricte - to takie, które regulują procedurę związaną z określonymi czynnościami podmiotu określonego w Konstytucji. Wszelkiego rodzaju wątpliwości tych norm mogą prowadzić do paraliżu organów państwowych
Normy kreacyjne- regulują sposób powoływania organu, rozwiązywania organu państwowego, odwoływania członków danego organu państwowego.
Normy rewizyjne - regulują postępowanie i częściową lub całkowitą zmianą Konstytucji Normy organizacyjne - regulują organizację państwa, ustanawiających organów. Określają ich strukturę. Normy należące do jednej z grup są powiązane z normami innych, wtedy gdy Konstytucja w jednej i tej samej normie rozstrzyga o stworzeniu jakiegoś organu, wskazuje na sposób utworzenia, ustala ważniejsze uprawnienia.
PREAMBUŁA ma charakter opisowy, często zawiera stwierdzenia historyczne, wskazuje cele państwa, zasady ustrojowe. Zarówno konstytucja 3 Maja jak i Konstytucja marcowa zawiera te elementy w preambule.
Preambuła to cenna wskazówka interpretacyjna. Wyraża myśli przewodnie Konstytucji i określa w jaki sposób ma być stosowana. W Polsce nabiera jurydycznego charakteru poprzez związany z Konstytucją organ Trybunał Konstytucyjny, który w swoich uzasadnieniach często powołuje się na treść preambuły. Preambuły posiadają często invocatio dei (odnoszenie się do Boga). Rozróżnia się:
Inwokacja chrześcijańska- (W imię Trójcy Przenajświętszej) zakłada akceptację prawdy objawionej w Trójcy Św. ( Konstytucja 3 Maja, Konstytucja Irlandii)
Inwokacja w wersji uniwersalnej- ( w imię Boga, w imię Boga Wszechmocnego), zakłada akceptację prawdy wspólnej dla chrześcijan i innych religii monoteistycznych, a także filozofii uznających transcendentny wymiar życia ludzkiego (Konstytucja Szwajcarii 1874, Konstytucja marcowa)
W obecnej Konstytucji RP invocatio dei występuje w formie ułomnej. Nie została uchwalona w imię Boga, ale przez ludzi wierzących i ateistów. W obecnej Konstytucji występuje pęknięcie, odwołanie się do systemu aksjologicznego ludzi wierzących, ale z zastrzeżeniem przypominającym system ludzi niewierzących. Cechy szczególne co do formy
Szczególna nazwa Tylko jeden akt prawny w państwie może nazywać się Konstytucją. Ta szczególna nazwa pozwala zorientować się w intencji ustawodawcy. Wiąże się również z traktowaniem tylko jej jako ustawy zasadniczej. Stanowi oddzielną kategorię źródeł prawa.
Szczególny tryb uchwalenia Konstytucji Istnieje kilka trybów. Kluczowe znaczenie ma od kogo może pochodzić Konstytucja, do kogo należy władza najwyższa(suweren). Suwerenem może być jednostka - władca lub naród.

(…)

… tryb uchwalenia Konstytucji Istnieje kilka trybów. Kluczowe znaczenie ma od kogo może pochodzić Konstytucja, do kogo należy władza najwyższa(suweren). Suwerenem może być jednostka - władca lub naród. Konstytucja oktrojowana- nadawana przez monarchę. Często występowały przejawy ustępstw na rzecz mieszczan z zachowaniem przewagi elementów feudalnych. ( Konstytucja Księstwa Warszawskiego 1807r, konstytucja Królestwa Polskiego 1815r., dekret Józefa Piłsudskiego)
Konstytucja uchwalana przez naród
- bezpośrednio (w drodze referendum)
- pośrednio - organ przedstawicielski wybrany przez naród uchwala Konstytucję
I. Konstytuanta - specjalny organ powołany do stworzenia Konstytucji
II. Konstytucja uchwalana przez parlament zwykły
W historii państwa Polskiego dwa razy występował sejm ustawodawczy…
…. W terminie zgłoszono 7 projektów: SLD, UDUW, PSL, senat pierwszej kadencji, prezydent L. Wałęsa, Klub Konfederacji Polski Niepodległej.
W skład komisji konstytucyjnej wchodziło 46 posłów i 10 senatorów. Wybierano przewodniczącego i jego zastępcę. Oba te stanowiska musiały zasiadać osoby z różnych izb.( Przewodniczącym został Aleksander Kwaśniewski). Komisja uchwalała swój regulamin. Podczas składania…
… czytaniu.
W ciągu 14 dni od uchwalenia Konstytucji Prezydent musiał ogłosić referendum. Przyjęcie było możliwe jeżeli naród opowiedział się w większości za Konstytucją. Frekwencja nie miała żadnego wpływu.
Od kiedy obowiązuje.
- zaczyna obowiązywać po ogłoszeniu w Dzienniku ustaw
- dopiero po upływie określonego vacatio legis. Pozwala to uniknąć fikcji, że obowiązuje konstytucja, a obywatele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz