Nietzche - prezentacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3969
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nietzche - prezentacja  - strona 1

Fragment notatki:

pdf.

Notatka to prezentacja z ćwiczeń na temat Friedricha Nietzschego zawierająca takie informacje, jak: Friedrich Nietzsche na wesoło i jego charakterystyka, życiorys, główne dzieła Nietzschego, ciekawostki z życia, Krytyka Moralności Chrześcijańskiej, główne założenia moralności Nietzschego, zarzuty krytyki moralności chrześcijańskiej.

Ponadto notatka opisuje następujące zagadnienia: nadczłowiek, stosunek do ciała, człowieczeństwo jako cel.

Dodatkowo notatka opatrzona jest rysunkami i bibliografią.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Filozofia. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

Prezentacja autorska. .  Imię i nazwisko: Fryderyk Nietzsche (po polsku 
Nicki) 
 Ksywka: Nadczłowiek, Człowiek Młot  Misja: Wyjść poza dobro i zło  Drużyna: Jednoosobowa  Sojusznicy: Zaratustra, Dionizos, Życie  Przeciwnicy: Bóg, Człowiek, Społeczeństwo, 
Chrześcijanie, Katolicy, Apollo, Sokrates, Platon, 
Fryderyk, Śmierć  
 Techniki: Odwracanie, Negacja, 
Przewartościowanie, 
 Umiejętności specjalne: Demaskowanie 
resentymentu 
 Słabości: Podejście do kobiet, można nawet 
zaryzykować, że to dopiero był resentyment 
 Namiętności: Muzyka, Własna osoba  Znaki szczególne: Życie zakończone 
szaleństwem   Nie ma chyba w historii filozofii drugiego tak barwnego i 
budzącego tyle sprzecznych uczuć myśliciela co Fryderyk 
Nietzsche. Czasem można odnieść wrażenie, że 
kontrowersyjność pomysłów filozoficznych Nietzschego 
trochę przyćmiła sedno jego myśli. Ale tak to jest, kiedy się 
krytykuje wszystkich naokoło, a z drugiej strony zdobywa 
się fałszywych przyjaciół, którzy powołują się na Twoje 
pomysły, urabiają je na swoją modłę, a ostatecznie 
wywracają pomysły te do góry nogami. (w ten 
zakamuflowany sposób zostali opisani nacjonaliści i 
szowiniści wszelkiej maści, którzy bezczelnie wycierali 
sobie gębę Nietzschem przynosząc filozofowi więcej szkody 
niż pożytku). 
  Ale cóż nam objawił Fryderyk. „Objawił” to chyba dobre 
słowo, zważywszy na przypowieściowy charakter tekstów 
nietzscheańskich. Ano Frycek skrytykował całą tradycję, a 
w szczególności dominującą podówczas chrześcijańską 
myśl i moralność. Zdaniem filozofa moralność ta wspiera i 
jest obliczona na ludzką słabość. Cała koncepcja 
miłosierdzia, pomocy bliźniemu jest tylko podporą dla 
ludzkich słabości i strachu. Ludzie wyznają tą moralność w 
obawie, że sami będą kiedyś w potrzebie, a może już są. 
Wyznają ją też tylko w powodu obiecanej nagrody, która 
spotka ich, zgodnie z obietnicą, jeśli nie za życia to 
przynajmniej po śmierci. Ludzie Ci są niewolnikami, ale 
jest ich wielu i dlatego ich moralność triumfuje. 
Tymczasem tym co się liczy jest siła i moc. Ktoś kto jest 
silny i pewny swego nie będzie się bawił w taką moralność, 
bo wie, że sam sobie wszystko wywalczy. 
  Innym ważnym pojęciem zalanym przez nietzscheańską krytykę, 
na którym Fryderyk nie zostawił suchej nitki, jest koncepcja 
wolności i równości wszystkich bez wyjątku ludzi. Znów, co nie 
trudno zgadnąć, zdaniem Frycka, pomysł o równości jest 
promowany przez niewolników. Starają się oni zapewnić sobie 

(…)

… jako drogę do życia po
śmierci i czci świat „wieczny”, znajdujący się poza czasem,
jako ważniejszy od tego świata, Nietzsche proponuje
odrodzenie starożytnej idei wiecznego powrotu, poglądu
głoszącego, że czas powtarza się cyklicznie. Gdybyśmy
mieli potraktować ów obraz wiecznego powrotu poważnie i
wyobrazili sobie, że musimy przeżywać nasze życie wciąż i
i wciąż, dokładnie w ten sam sposób, z tym samymi…
… człowieka jest
bardzo ważne, toteż powinien je zaakceptować. Stosunek,
jaki niemiecki myśliciel ma do ludzkiego ciała najlepiej
ukazują fragmenty tekstu:"(...)człek ocknięty i
uświadomiony rzecze: ciałem jestem na wskroś i niczem
ponadto; zaś dusza jest tylko słowem na coś do ciała
należącego."
 Nietzsche widzi zawartą w ciele ludzkim wielką
potencję, ma ono zdolność twórczego życia, stanowi
istotę…
… czy niszczenia życia biologicznego . Dla
Nietzschego Bóg jest zagrożeniem dla człowieka
(Nadczłowieka) dlatego ogłasza on śmierć Boga, jako
konsekwencję wyzwolenia człowieka. Religia jest
wyrazem infantylizmu, tylko ateizm wyzwoli
człowieka z religii.
 Zgodnie z tym, Nietzsche głosi postulat wyjścia „poza
dobro i zło”, poza nasze skłonności do wyrażania
moralistycznych sądów na temat zachowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz