Negatywne skutki inflacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negatywne skutki inflacji - wykład - strona 1 Negatywne skutki inflacji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Negatywne skutki inflacji (społeczno ekonomiczne)
a) zniekształcenie informacyjnej funkcji cen
Silne procesy inflacyjne przeważnie zniekształcają informacje rynkowe gdy ceny rosną stosunkowo szybko podmioty gospodarcze tracą orientacje rynkową gdyż są rezultatem ogólnych procesów inflacyjnych czy też wynikają ze zmian relacji cen. W tej sytuacji rynek często przekazuje błędne informacje w rezultacie czego następuje wypaczenie struktury konsumpcji i produkcji.
b) „ucieczka od pieniądza”
Polega na gwałtownym spadku popytu na pieniądz w ujęciu realnym. Ci którzy trzymają pieniądze w gotówce ponoszą straty określone przez iloczyn dochodu z posiadania pieniędzy i utrzymywanego zapasu pieniądza. W tej sytuacji występuje tendencja do zmniejszania realnego popytu na pieniądz w celu minimalizacji ponoszonych strat. Korzystnie jest wówczas trzymać aktywa w innych postaciach np. nieruchomościach, cennych obrazach
c) redystrybucja dochodów
Ponowny podział dochodów między podmioty ukształtowane w wyniku działania mechanizmów rynkowych za właściwe to należałoby stwierdzić, że inflacja narusza te proporcje przez zwiększanie realnych dochodów niektórych podmiotów oraz zmniejszanie realnych dochodów innych podmiotów. Jest kilka głównych kanałów redystrybucji dochodów spowodowanej procesami inflacyjnymi .
inflacja powoduje przesuwanie dochodów od podmiotów otrzymujących względnie stałe dochody nominalne i mających stosunkowo silną pozycje w walce o podwyżki dochodów np. emeryci, renciści, pracownicy sfery budżetowej w Polsce. Do podmiotów, które wykorzystają swoją silną pozycję przetargową do uzyskiwania dużych przyrostów dochodów.
następuje przesunięcie dochodów od posiadaczy kont oszczędnościowych, oprocentowanych poniżej stopy inflacji do właścicieli aktywów których realna wartość wzrasta w czasie inflacji.
gdy umowy pożyczkowe zawiera się w kategoriach nominalnych nieoczekiwana inflacja powoduje redystrybucje dochodów polegającą na ich przesunięciu do pożyczkodawców do pożyczkobiorców. w przypadku progresywnego opodatkowania dochodów i stałych dochodowych przedziałów podatkowych inflacja powoduje przesunięcie dochodów od podatników do budżetu państwa.
Wszystkie wymienione kanały redystrybucji dochodów powodują zmiany relatywnego położenia materialnego podmiotów. Istnieją jednak sposoby obrony przed tymi zmianami, polegają one na stosowaniu systemów indeksacji dochodów oznaczających mniej lub bardziej automatyczne uwzględnianie inflacji w kształtowaniu się dochodów nominalnych
d) silne procesy inflacyjne
Zwiększają niepewność w zakresie przewidywanych zmian cen, co zazwyczaj osłabia aktywność gospodarki. Gdy tempo wzrostu cen jest dosyć wysokie, rachunek ekonomiczny poprzedzający decyzje gospodarczą komplikuje się. Podmioty gospodarcze nie wiedzą bowiem jakie ceny przyjąć w tym rachunku. Istnieją obawy, że ceny przyjęte w rachunku ekonomicznym będą znacznie odbiegać od cen rzeczywistych. W warunkach silnej inflacji rośnie więc niepewność w zakresie przewidywań zmian cen, które wpływa niekorzystnie na rezultaty rachunku ekonomicznego. Wynika to z tego, że podmioty przeprowadzające rachunek ekonomiczny w warunkach silnej inflacji mają skłonność do zaniżania cen określających efekty przedsięwzięcia oraz zaniżania cen określających podkoszty. W rezultacie rachunek ekonomiczny wykonuje obniżoną efektywność, co osłabia aktywność gospodarczą.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz