Nauka administracji- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka administracji- wykład 8 - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 8 ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA
KIEROWANIE → możliwość skutecznego bezpośredniego oddziaływania jednej osoby (kierownik, kierujący) na osobę drugą (kierowaną). Kierujący może powodować zachowaniem innych osób.
ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA → zakres podmiotowy kierowania (w stosunku do kogo bezpośrednio oddziałuje kierujący).
INSTYTUCJONALNA ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA → rozpiętość kierowania w administracji publicznej.
ZASIĘG KIEROWANIA → kategoria związana z bezpośrednim i pośrednim kierowaniem.
Aspekty rozpiętości kierowania:
formalna (normatywna) → wynika z aktów normatywnych (ustawy i akty wykonawcze [normy ustrojowe], statuty oraz regulaminy);
faktyczna (rzeczywista) → zależy od różnorodnych czynników (normatywnych i innych np. cech osobościowych, intelektualnych kierującego i kierowanego);
potencjalna → próba opisu, analizy i zmierzenia optymalnej rozpiętości kierowania (od czego zależy określenie max dużego kręgu osób na które kierownik może max skutecznie oddziaływać).
Czynniki instytucjonalne wyznaczające potencjalną rozpiętość kierowania:
określenie normatywnego modelu kierowania (realizacji zadania) → kilka modeli, których punkty graniczne wyznaczają:
skrajna centralizacja,
skrajna decentralizacja.
[nie są to pojęcia przeciwstawne gdyż są stopniowalne];
charakter zadań;
trudność zadań;
sprawność systemu informacyjnego;
przygotowanie merytoryczne kadry.
ISTOTA PRAKSEOLOGICZNA I FORMALNA RELACJI ORGAN KIERUJĄCY - ORGAN KIEROWANY:
Organizacyjne więzi prawne → takie, które stanowią warunek spójności instytucji (są nimi wszelkie znane w prawie postaci kierowania. Istota organizacyjnych więzi prawnych → dwa łączne wymogi:
organ kierujący ma bezpośredni i decydujący wpływ na obsadę personalną stanowisk jednostek podporządkowanych;
ocena działania jednostki podporządkowanej z punktu widzenia celowości;
Pozaorganizacyjne więzi prawne → nie występuje żaden z w/w warunków albo tylko jeden z nich.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz