Naprężenia w ośrodku gruntowym wywołane siłą skupioną-karta do sprawozdania K2 i K3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naprężenia w ośrodku gruntowym wywołane siłą skupioną-karta do sprawozdania K2 i K3 - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenie K2
Temat: Naprężenia w ośrodku gruntowym wywołane siłą skupioną
Obliczyć naprężenia w ośrodku gruntowym, wywołane siłą skupioną Q = ........... kN. Narysować wykres naprężeń na głębokości z = ........... m.
Narysować krzywą zanikania naprężeń.
Wykreślić izobary naprężeń pionowych dla współrzędnych kątowych:
α = 5° , 10° , 20° , 30° , 40° , 50° , 60° , 70° i 75°
........................................................
Imię i nazwisko
Ćwiczenie K3
Temat: Naprężenia w gruncie pod fundamentem bezpośrednim
a) Obliczyć i sporządzić wykresy naprężeń pod pojedynczym fundamentem posadowionym w wykopie.
Dane: długość fundamentu L = 8.0m, szerokość fundamentu B = ........ m, głębokość posadowienia D = ........ m, całkowita siła przekazywana na podłoże gruntowe Q = 1500 kN.
b) Obliczyć i narysować wykres naprężeń od sąsiedniego fundamentu, który jest oddalony o B i posadowiony na tej samej głębokości.
c) Wyznaczyć normową głębokość podłoża budowlanego (zmax)
d) Obliczyć jakie będzie całkowite osiadanie warstwy gliny pylastej zwięzłej jeżeli Mo=18 MPa, a wskaźnik skonsolidowania gruntu (β = Mo/M) jest równy 0.80.
Przekrój geotechniczny:
........................................................
Imię i nazwisko
glina
0.0
Piasek średni
Glina pylasta zwięzła
1.0
2.0
4.0
6.0
Zw.w.g.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz