nadzór nad działalnością samorządu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
nadzór nad działalnością samorządu - omówienie - strona 1 nadzór nad działalnością samorządu - omówienie - strona 2 nadzór nad działalnością samorządu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
-ma utrzymywać równowagę między samorządem a administracją państwową
-ochrona jednostek samorządu
Funkcja nadzoru:
- funkcja strzeżenia prawa
-funkcja ochronna wspierająca- doradzanie jak właściwie wykonywać zadania publiczne
-jedynym dopuszczalnym kryterium nadzoru jest legalność czyli zgodność z prawem (z aktami hierarchicznie wyższymi, powszechnie obowiązującymi)
-działanie zgodne z prawem- działanie mające podstawę prawną i w treści niesprzeczne z prawem
Organy nadzoru:
Wojewoda
Prezes RM
Regionalne Izby Obrachunkowe
-wojewoda i RIO- nadzór permanentny
-kompetencje nadzorcze posiada również Sejm- ale nie jest on zaliczany do organów nadzoru; od rozstrzygnięcia Sejmu ni przysługuje skarga do sądu administracyjnego
-inne organy w państwie nie powinny wykonywać kompetencji nadzorczych
Regionalne Izby Obrachunkowe:
-organy państwowe o charakterze pozarządowym, są związane z administracją rządową- związek ten wyraża się w nadzorze- nadzór pełni minister
-w każdym województwie działa oddzielna Izba
-organem Izby jest Kolegium Izby- prezes+ członkowie, członków powołuje prezes RM, członkowie kolegium są niezawiśli- podlegają tylko ustawom
-Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych- reprezentacja krajowa Izb, ma charakter koordynacyjny, doradczy
-głównym zadaniem Izb jest nadzór dotyczący spraw finansowych:
Budżet i zmiany budżetu
Zaciąganie zobowiązań wpływających na dług publiczny samorządów
Udzielania pożyczek
Przyznawania dotacji
Podatki i opłaty lokalne
Sprawa absolutorium
Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany
-kontrola może dotyczyć związków, stowarzyszeń itp. jeśli korzystają z dotacji budżetu samorządu teryt.
-organy nadzoru mogą wkraczać w działalność samorządową tylko w przypadkach określonych ustawami:
-aby stosować środki nadzorcze musi być podstawa w ustawie
-nadzór nie dotyczy organów ale działalności samorządowej-organy samorządu są niezależne od innych organów, ale można wpływać na działalność tych podmiotów
-ustawy nie zawężają zakresu nadzoru do spraw administracji publicznej
-ustawy wyłączają z zakresu nadzoru sprawy decyzji administracyjnych
-przepisy o nadzorze nad jednostkami stosuje się odpowiednio do związków tych jednostek
Środki nadzorcze:
Środki informacyjno- doradcze:
-maja charakter nie władczy- nie ma dla nich przewidzianych bezpośrednich sankcji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz