Nadzór bankowy - Wkład gwarantowany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór bankowy - Wkład gwarantowany - strona 1 Nadzór bankowy - Wkład gwarantowany - strona 2

Fragment notatki:

MAKSYMALNE GWARANTOWANE WKŁADY
Polska 22 500 EURO
Hiszpania 20 000 EURO
Dania 40 000 EURO
Norwegia 235 000 EURO
Finlandia 25 000 EURO
Szwecja 28 000 EURO
Argentyna 31 800 EURO
Bułgaria 7 650 EURO
Jamajka 4 600 EURO
Rumunia 3 500 EURO
USA 110 000 EURO
Przesłanki powołania instytucji nadzorczych: zjawisko konsumpcji pieniądza depozytowego,
wzrost liczby instrumentów finansowych oferowanych za pośrednictwem banków,
zjawisko wychodzenia banków poza dotychczasowo tradycyjne norm działalności.
Cele działalności: stabilizacja systemu bankowego,
zapewnienie przestrzegania przepisów i norm zewnętrznych i ustalonych przez bank,
zapewnienie przestrzegania warunków uczciwej konkurencji rynkowej.
Umiejscowienie nadzoru bankowego: przy banku centralnym,
przy Ministerstwie Finansów,
osobny podmiot utworzony w celu sprawowania nadzoru.
Instytucje nadzorujące w Polsce: Komisja Nadzoru Bankowego
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego
PODMIOTY I PRZEDMIOTY NADZORU Podmioty: kryterium jest zasięg oddziaływania: wąski lub szeroki (w Polsce wąski).
Przedmioty: licencjonowanie, kreacje regulacji ostrożnościowych, sprawowanie inspekcji, podejmowanie działań restrykcyjnych.
Organ nadzoru interesuje się trzema etapami życia banków:
tworzeniem i licencjonowaniem,
funkcjonowaniem,
likwidowaniem banku.
Dodatkowo zainteresowany jest fuzjami zachodzącymi w danym banku.
Reguła oszczędnościowa ma na celu ograniczenie ryzyka podejmowanego przez banki, przez władze nadzorcze. Odnosi się do pomiaru i ograniczenia ryzyka w ujęciu:
sparametryzowanym - regułą ilościowa,
niesparametryzowanym - reguła jakościowa.
Podział reguł oszczędnościowych: zewnętrzne - narzucone bankom, ustanowione przez organy nadzorcze; stanowią narzędzie sprawowania nadzoru bankowego,
wewnętrzne - ustalone przez banki (organy poszczególnych banków) nie mogą naruszać norm zewnętrznych,
ilościowe - policzalne; narzucają ograniczenia w ostaci bezwzględnych wielkości liczbowych,
jakościowe - skupiają się na zasadach i procedurach postępowania.
Dialektyka regula cyjna - rozumowanie idące od danego pojęcia (teza) do jego przeciwieństwa (antyteza) i łączenie w całość (synteza).
TEZA - wprowadzenie regulacji
ANTYTEZA - próba ominięcia regulacji
SYNTEZA - ponowna regulacja.
Dialektyka regulacyjna wskazuje, że proces regulacji jest niekończącą się gra strategiczną między dwoma grupami graczy (regulatorami) a regulowanymi, które wykonują przeciwne posunięcia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz