Myśl polityczno-prawna średniowiecza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczno-prawna średniowiecza - strona 1 Myśl polityczno-prawna średniowiecza - strona 2

Fragment notatki:


Myśl polityczno-prawna średniowiecza. „polityka to umiejętność osiągania kompromisu przez grupy kreujące sytuację społeczną” 1) Początek średniowiecza 476 rok, koniec  1453 rok. 2) Pozytywy średniowiecza: a. Ukształtowanie dwóch stylów: gotycki i romański b. Wynalezienie druku c. Pierwsze uczelnie wyższe d. Rozwój oficyn wydawniczych 3) Negatywy: a. Zaniechanie igrzysk olimpijskich b. Stosowanie kar cielesnych c. Ascetyzm 4) Papocezaryzm i cezaropapizm 5) Władca ma sporo uprawnień – regaliści 6) Papiliści – zwolennicy papieża 7) Jan z Salzbury nawiązywał do koncepcji praw natury, państwo przypomina organizm  człowieka. Monar musi mieć świadomość, że sprawuje swoje posłannictwo dla celów  wyższych. Żeby wszystko działało to władca musi konsultować z duchownymi. Jeśli  narusza prawa natury można uznać go za tyrana. Trzeba jednak uważać czy „tyrania”  nie jest biczem bożym. Papież był najważniejszy, korzystał z rozbudowanego aparatu.  Posłuch i władzę zdobywa dzięki silnej argumentacji. Byt duchowy jest  reprezentowany przez papieża. Zadania państwa to zaledwie cząstka zadań kościoła.  Prawo wikariatu – prawo namaszczania władców przez papieża. Teoria dwóch mieczy  – bóg dał pierwszemu apostołowi symbolizujące władzę kościelną i świecką. 8) Hierokratyzm – nurt ten reprezentował skrajna w postawę w rozważaniach nad  przewaga papieża nad władzą świecką, papieża może włądzy pozbawić władzy, może  przejac włądże i bezpośrednio ja sprawować. Rozwinęła się patrystyka, czyli nauka  ojców. Sobory stały się regularne. W pierwszej połowie XIII wieku stały się dekrety.  Dekret Gracjana przewaga źródłom decyzji papieża… 9) Św. Tomasz z Akwinu był w Monte Cassino 10) Egzemplifikacja – uogólnione wnioski 11) Głowna myśl to idea hierarchii, hierarchia jest czymć stałym, niezmiennym, jest  właściwa dla świata przyrody, jest właściwa dla społeczeństwa ludzkiego, właściwa  dla aniołów. Na czele hierarchii stoi bóg. Filozofia i inne nauki są służebne do  teologii. Prawdy teologiczne pochodzą z objawienia, a prawdy naukowe z  doświadczenia i rozumu. Pewne problemy nie podlegają poznaniu rozumowemu.  Określa je mianem dogmatów. Wśród dogmatów wymienia zmartwychwstanie, Trójcę  Świetą, istota boga, stworzenie świata w czasie. Teorie nauki nie mogą być sprzeczne  z dogmatami objawionymi. Nauki maja interpretować dogmaty objawione, a w razie  sprzeczności dogmaty maja dominować. Tomasz przyjmował idee państwa tak jak  Arystoteles (np. społeczna natura człowieka, człowiek nie jest w stanie sam zaspokoić  swoich potrzeb i musi współdziałać z innymi, człowiek musi żyć w społeczeństwie, 

(…)

… sprawiedliwości; sprawiedliwość prawna.
14) Prawo: istotę prawa rozpatruje w kategoriach dynamicznych, prawo jest normą
postępowania, prawo jest regułą i miarą czynów, którą każdy jest zobowiązany
zachować. Cechy prawa: prawo jest rozporządzeniem rozumu, ma na celu dobro
powszechne, zostało ustalone przez panującego suwerena, promulgował je panujący.
Promulgacja warunkuje więc promowanie prawa i znajomośc prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz